คำ: kentang

ใน:
kentangการออกเสียงใน อินโดนีเซีย [ind]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkentangในอินโดนีเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

kentangการออกเสียงใน มลายู [ms]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkentangในมลายู

สุ่มคำ: tersenyumuniversitasrendangmenyanyisana