พจนานุกรมการออกเสียงภาษามลายู

[Bahasa Melayu]

ติดตามการออกเสียงภาษามลายู

 • จำนวนผู้พูด: 281.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 678
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.352
 • คำที่รอการออกเสียง: 331
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า berbaur berbaur
 • การออกเสียงคำว่า berapakah berapakah
 • การออกเสียงคำว่า kenapa kenapa
 • การออกเสียงคำว่า tiga tiga
 • การออกเสียงคำว่า Tujuh Tujuh
 • การออกเสียงคำว่า sepang sepang
 • การออกเสียงคำว่า banyak banyak
 • การออกเสียงคำว่า ciku ciku
 • การออกเสียงคำว่า Lapan Lapan
 • การออกเสียงคำว่า roti roti

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dawai dawai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rembes rembes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fakulti fakulti
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lebuhraya lebuhraya
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kegemarannya kegemarannya
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า comel comel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า berharep berharep
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cahayai cahayai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า menjadi menjadi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kesesuaian kesesuaian

ดูทั้งหมด