พจนานุกรมการออกเสียงภาษามลายู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามลายู

ภาษามลายู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Dan Dan
  • การออกเสียง : air air
  • การออกเสียง : pasta pasta
  • การออกเสียง : radio radio
  • การออกเสียง : Cuba Cuba
  • การออกเสียง : saya saya
  • การออกเสียง : laut laut
  • การออกเสียง : Malaysia Malaysia
  • การออกเสียง : baca baca
  • การออกเสียง : kita kita

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษามลายูใช่ไหม