พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย

[Bahasa Indonesia]

ติดตามการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย

 • จำนวนผู้พูด: 200.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.270
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.054
 • คำที่รอการออกเสียง: 2.684
 • อินโดนีเซีย ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า mantap mantap
 • การออกเสียงคำว่า darilah darilah
 • การออกเสียงคำว่า jurnalis jurnalis
 • การออกเสียงคำว่า duluan duluan
 • การออกเสียงคำว่า setahun setahun
 • การออกเสียงคำว่า kekacauan kekacauan
 • การออกเสียงคำว่า bumbu-bumbu bumbu-bumbu
 • การออกเสียงคำว่า perhutanan perhutanan
 • การออกเสียงคำว่า ayam goreng ayam goreng
 • การออกเสียงคำว่า sekeluarga sekeluarga

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dalilah dalilah
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giginya giginya
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า telurnya telurnya
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kemaren kemaren
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า berikutu berikutu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า balik belakang balik belakang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Janariah Janariah
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mempertimbangkan mempertimbangkan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mengempaskan mengempaskan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า juita juita

ดูทั้งหมด