อินโดนีเซียคู่มือการออกเสียง

[Bahasa Indonesia]

สมัครเพื่อ อินโดนีเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 200.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.194
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 9.944
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.420
  • อินโดนีเซีย ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด