คำ: juicioso

ใน:
juiciosoการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงjuiciosoในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: pronunciaciónestrellaFranciscoVenezuelaMedellín