คำ: hëff

ใน:
hëffการออกเสียงใน ลักเซมเบิร์ก [lb]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhëffในลักเซมเบิร์ก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Eng Tut?schéineppesmatbaart