หมวดหมู่:

cadera

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcadera

 • การออกเสียง : Hüfte
  Hüfte [de]
 • การออกเสียง : kyčel
  kyčel [cs]
 • การออกเสียง : ilia
  ilia [eo]
 • การออกเสียง : مفصل ران
  مفصل ران [fa]
 • การออกเสียง : aldaka
  aldaka [eu]
 • การออกเสียง : Hëff
  Hëff [lb]
 • การออกเสียง : anch
  anch [ht]
 • การออกเสียง : сцягно
  сцягно [be]
 • บันทึกการออกเสียง : chalun chalun [rm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : xuxe xuxe [arn] รอการออกเสียง