หมวดหมู่:

cadera

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcadera

  • การออกเสียง : Hüfte Hüfte [de]
  • การออกเสียง : kyčel kyčel [cs]
  • การออกเสียง : ilia ilia [eo]
  • การออกเสียง : aldaka aldaka [eu]
  • การออกเสียง : Hëff Hëff [lb]
  • การออกเสียง : مفصل ران مفصل ران [fa]
  • การออกเสียง : anch anch [ht]
  • การออกเสียง : сцягно сцягно [be]
  • บันทึกการออกเสียง : xuxe xuxe [arn] รอการออกเสียง
  • บันทึกการออกเสียง : chalun chalun [rm] รอการออกเสียง