คำ: Gersonide

ใน:
Gersonideการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGersonideในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: BolognamusicastracciatellapesceLorenzo