หมวดหมู่:

filosofo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfilosofo

 • การออกเสียง : Galileo Galilei Galileo Galilei [it]
 • การออกเสียง : Arthur Schopenhauer Arthur Schopenhauer [de]
 • การออกเสียง : Antonio Gramsci Antonio Gramsci [it]
 • การออกเสียง : Seneca Seneca [la]
 • การออกเสียง : Cesare Beccaria Cesare Beccaria [it]
 • การออกเสียง : Giuseppe Mazzini Giuseppe Mazzini [it]
 • การออกเสียง : Tommaso Campanella Tommaso Campanella [it]
 • การออกเสียง : Epicuro Epicuro [pt]
 • การออกเสียง : Ario Ario [pt]
 • การออกเสียง : Luigi Pareyson Luigi Pareyson [it]
 • การออกเสียง : Plutarco Plutarco [pt]
 • การออกเสียง : Origene Origene [it]
 • การออกเสียง : Talete Talete [it]
 • การออกเสียง : Leon Battista Alberti Leon Battista Alberti [it]
 • การออกเสียง : Agrippa Agrippa [en]
 • การออกเสียง : galeno galeno [es]
 • การออกเสียง : Luciano di Samosata Luciano di Samosata [it]
 • การออกเสียง : Carlo Cattaneo Carlo Cattaneo [it]
 • การออกเสียง : Benedetto Croce Benedetto Croce [it]
 • การออกเสียง : Antioco Antioco [it]
 • การออกเสียง : Lavater Lavater [gsw]
 • การออกเสียง : Pier Damiani Pier Damiani [it]
 • การออกเสียง : Porfirio Porfirio [es]
 • การออกเสียง : Giambattista Vico Giambattista Vico [it]
 • การออกเสียง : Ludovico Geymonat Ludovico Geymonat [it]
 • การออกเสียง : Piero Gobetti Piero Gobetti [it]
 • การออกเสียง : Fedone Fedone [it]
 • การออกเสียง : Paracelso Paracelso [it]
 • การออกเสียง : Ippia di Elide Ippia di Elide [it]
 • การออกเสียง : Marsilio Ficino Marsilio Ficino [it]
 • การออกเสียง : carneade carneade [it]
 • การออกเสียง : Gioacchino da Fiore Gioacchino da Fiore [it]
 • การออกเสียง : Anassimene Anassimene [it]
 • การออกเสียง : Cesare Lombroso Cesare Lombroso [it]
 • การออกเสียง : Cratilo Cratilo [it]
 • การออกเสียง : Empedocle Empedocle [it]
 • การออกเสียง : Andronico di Rodi Andronico di Rodi [it]
 • การออกเสียง : Rickert Rickert [de]
 • การออกเสียง : Nicola Abbagnano Nicola Abbagnano [it]
 • การออกเสียง : Amedeo Bordiga Amedeo Bordiga [it]
 • การออกเสียง : Vincenzo Cuoco Vincenzo Cuoco [it]
 • การออกเสียง : Andrea Cesalpino Andrea Cesalpino [it]
 • การออกเสียง : Giulio Cesare Andrea Evola Giulio Cesare Andrea Evola [it]
 • การออกเสียง : Tommaso Moro Tommaso Moro [it]
 • การออกเสียง : Sant'Agostino Sant'Agostino [it]
 • การออกเสียง : Critolao Critolao [it]
 • การออกเสียง : Bernardo di Chiaravalle Bernardo di Chiaravalle [it]
 • การออกเสียง : Giovanni Calvino Giovanni Calvino [it]
 • การออกเสียง : Senofane Senofane [it]
 • การออกเสียง : Proclo Proclo [it]
 • การออกเสียง : Cartesio Cartesio [it]
 • การออกเสียง : Aristippo Aristippo [it]
 • การออกเสียง : Anassagora Anassagora [it]
 • การออกเสียง : Anniceride Anniceride [it]
 • การออกเสียง : Nicola Cusano Nicola Cusano [it]
 • การออกเสียง : Michele Federico Sciacca Michele Federico Sciacca [it]
 • การออกเสียง : Diodoro Crono Diodoro Crono [it]
 • การออกเสียง : Giustino Giustino [it]
 • การออกเสียง : Cesare Cremonino Cesare Cremonino [it]
 • การออกเสียง : Giovanni Buridano Giovanni Buridano [it]
 • การออกเสียง : Giovanni Gentile Giovanni Gentile [it]
 • การออกเสียง : Giovanni Battista Della Porta Giovanni Battista Della Porta [it]
 • การออกเสียง : Cassiodoro Cassiodoro [it]
 • การออกเสียง : Pietro Giannone Pietro Giannone [it]
 • การออกเสียง : Averroè Averroè [it]
 • การออกเสียง : Melisso di Samo Melisso di Samo [it]
 • การออกเสียง : Alcmeone Alcmeone [it]
 • การออกเสียง : Guido Calogero Guido Calogero [it]
 • การออกเสียง : Norberto Bobbio Norberto Bobbio [it]
 • การออกเสียง : Sant'Anselmo Sant'Anselmo [it]
 • การออกเสียง : Filone di Alessandria Filone di Alessandria [it]
 • การออกเสียง : Alberto Caracciolo Alberto Caracciolo [it]
 • การออกเสียง : Malchiorre Gioia Malchiorre Gioia [it]
 • การออกเสียง : Demetrio Cinico Demetrio Cinico [it]
 • การออกเสียง : Marsilio da Padova Marsilio da Padova [it]
 • การออกเสียง : Anassimandro Anassimandro [it]
 • การออกเสียง : Filodemo Filodemo [it]
 • การออกเสียง : Menodoto di Nicomedia Menodoto di Nicomedia [it]
 • การออกเสียง : Eriugena Eriugena [it]
 • การออกเสียง : Niccolò Copernico Niccolò Copernico [it]
 • การออกเสียง : Gorgia di Lentini Gorgia di Lentini [it]
 • การออกเสียง : Pico della Mirandola Pico della Mirandola [it]
 • การออกเสียง : Antonio Rosmini Antonio Rosmini [it]
 • การออกเสียง : Jacopo Zabarella Jacopo Zabarella [it]
 • การออกเสียง : Sallustio Sallustio [it]
 • การออกเสียง : Clemente Alessandrino Clemente Alessandrino [it]
 • การออกเสียง : Marco Manilio Marco Manilio [it]
 • การออกเสียง : Giovanni della Casa Giovanni della Casa [it]
 • การออกเสียง : Carlo Cafiero Carlo Cafiero [it]
 • การออกเสียง : Lucrezio Lucrezio [it]
 • การออกเสียง : Emanuele Savino Emanuele Savino [it]
 • การออกเสียง : Giamblico Giamblico [it]
 • การออกเสียง : Antistene Antistene [it]
 • การออกเสียง : Gustavo Bontadini Gustavo Bontadini [it]
 • การออกเสียง : Galvano Della Volpe Galvano Della Volpe [it]
 • การออกเสียง : Democrito Democrito [it]
 • การออกเสียง : Apuleio Apuleio [it]
 • การออกเสียง : Girolamo Fracastoro Girolamo Fracastoro [it]
 • การออกเสียง : Zenone di Elea Zenone di Elea [it]
 • การออกเสียง : Antifonte Antifonte [it]