คำ: geminiana

ใน:
geminianaการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงgeminianaในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

geminianaการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงgeminianaในสเปน

สุ่มคำ: gentecelularolácarnavaltchau