คำ: furious

ใน:
furiousการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈfjʊərɪəs

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfuriousในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Phrases - Definition - Synonyms

สุ่มคำ: WikipediacomputeraIrelandone