คำ: estrade

ใน:
estradeการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]
ɛs.tʁad

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงestradeในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

estradeการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงestradeในเยอรมัน

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle