คำ: Drambuie

ใน:
Drambuieการออกเสียงใน สก็อต [sco]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDrambuieในสก็อต

เสียงและภาษาบนแผนที่

Drambuieการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDrambuieในอังกฤษ

สุ่มคำ: haverScotsHaud yer weeshtAuld Lang SyneBaw Bag