พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสกอต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอต

ภาษาสกอต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Dewar Dewar
  • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
  • การออกเสียง : that that
  • การออกเสียง : Scone Scone
  • การออกเสียง : tae tae
  • การออกเสียง : Glenfiddich Glenfiddich
  • การออกเสียง : Banff Banff
  • การออกเสียง : Balvenie Balvenie
  • การออกเสียง : October October
  • การออกเสียง : Aye Aye

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอตใช่ไหม