BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสกอต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอต

ภาษาสกอต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Glenfiddich
  Glenfiddich
 • การออกเสียง : Edinburgh
  Edinburgh
 • การออกเสียง : tae
  tae
 • การออกเสียง : Dewar
  Dewar
 • การออกเสียง : naw
  naw
 • การออกเสียง : Hogmanay
  Hogmanay
 • การออกเสียง : that
  that
 • การออกเสียง : Banff
  Banff
 • การออกเสียง : Laphroaig
  Laphroaig
 • การออกเสียง : Aye
  Aye

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอตใช่ไหม