พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสกอต

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอต

ภาษาสกอต : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Edinburgh Edinburgh
  • การออกเสียง : Glenfiddich Glenfiddich
  • การออกเสียง : tae tae
  • การออกเสียง : Dewar Dewar
  • การออกเสียง : naw naw
  • การออกเสียง : Hogmanay Hogmanay
  • การออกเสียง : that that
  • การออกเสียง : Aye Aye
  • การออกเสียง : Banff Banff
  • การออกเสียง : scone scone

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสกอตใช่ไหม