คำ: divendres

ใน:
divendresการออกเสียงใน คาตาลัน [ca]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdivendresในคาตาลัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

divendresการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdivendresในอ็อกซิตัน

สุ่มคำ: carreterabessóamorcerealscontent