พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอ็อกซิตัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตัน

ภาษาอ็อกซิตัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : content content
  • การออกเสียง : Jorn Jorn
  • การออกเสียง : Freja Freja
  • การออกเสียง : electric electric
  • การออกเสียง : enfant enfant
  • การออกเสียง : certan certan
  • การออกเสียง : nene nene
  • การออกเสียง : aude aude
  • การออกเสียง : dessèrt dessèrt
  • การออกเสียง : Agde Agde

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตันใช่ไหม