พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอ็อกซิตัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตัน

ภาษาอ็อกซิตัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : AI AI
  • การออกเสียง : mila mila
  • การออกเสียง : content content
  • การออกเสียง : camp camp
  • การออกเสียง : ont ont
  • การออกเสียง : Freja Freja
  • การออกเสียง : Jorn Jorn
  • การออกเสียง : electric electric
  • การออกเสียง : enfant enfant
  • การออกเสียง : matin matin

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตันใช่ไหม