อ็อกซิตันคู่มือการออกเสียง

[Occitan]

สมัครเพื่อ อ็อกซิตัน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 32
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.612
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 581
  • อ็อกซิตัน ภาพถ่ายจาก Andyblind
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด