BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอ็อกซิตัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตัน

ภาษาอ็อกซิตัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Leon
  Leon
 • การออกเสียง : Portugal
  Portugal
 • การออกเสียง : enfant
  enfant
 • การออกเสียง : AI
  AI
 • การออกเสียง : libre
  libre
 • การออกเสียง : Amor
  Amor
 • การออกเสียง : França
  França
 • การออกเสียง : de
  de
 • การออกเสียง : Sian
  Sian

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอ็อกซิตันใช่ไหม