คำ: dhimmitude

ใน:
dhimmitudeการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdhimmitudeในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: penChicagooftenCanadanausea