คำ: celibacy

ใน:
celibacyการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈselɪbəsi

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcelibacyในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat