คำ: avost

ใน:
avostการออกเสียงใน ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงavostในฟรูแลน

เสียงและภาษาบนแผนที่

avostการออกเสียงใน อ็อกซิตัน [oc]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงavostในอ็อกซิตัน

สุ่มคำ: civuiteastôrmusnassintaligatôr