พจนานุกรมการออกเสียงฟรูแลน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในฟรูแลน

ฟรูแลน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : AI AI
  • การออกเสียง : vivi vivi
  • การออกเสียง : Julie Julie
  • การออกเสียง : more more
  • การออกเสียง : mus mus
  • การออกเสียง : lune lune
  • การออกเสียง : cai cai
  • การออกเสียง : libri libri
  • การออกเสียง : boe boe
  • การออกเสียง : âv âv

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในฟรูแลนใช่ไหม