BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงฟรูแลน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในฟรูแลน

ฟรูแลน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : AI
  AI
 • การออกเสียง : Julie
  Julie
 • การออกเสียง : vivi
  vivi
 • การออกเสียง : more
  more
 • การออกเสียง : lune
  lune
 • การออกเสียง : Davide
  Davide
 • การออกเสียง : mus
  mus
 • การออกเสียง : cai
  cai
 • การออกเสียง : aur
  aur
 • การออกเสียง : von
  von

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในฟรูแลนใช่ไหม