คำ: Ange

Angeการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAngeในฝรั่งเศส

เสียงและภาษาบนแผนที่

Angeการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAngeในสวีดิช

Angeอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: GoogleGoogleGoogleGoogleGoogle