ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
11/04/2013 ink pad [en] การออกเสียง : ink pad 0 โหวต
11/04/2013 sanitary pad [en] การออกเสียง : sanitary pad 0 โหวต
11/04/2013 writing pad [en] การออกเสียง : writing pad 1 โหวต
11/04/2013 fairy tales [en] การออกเสียง : fairy tales 1 โหวต
11/04/2013 ghost stories [en] การออกเสียง : ghost stories 0 โหวต
11/04/2013 tall tales [en] การออกเสียง : tall tales 1 โหวต
11/04/2013 auto show [en] การออกเสียง : auto show 0 โหวต
11/04/2013 radio show [en] การออกเสียง : radio show 0 โหวต
06/04/2013 Jacksonville Jaguars [en] การออกเสียง : Jacksonville Jaguars 0 โหวต
06/04/2013 Tennessee Titans [en] การออกเสียง : Tennessee Titans 0 โหวต
06/04/2013 Denver Broncos [en] การออกเสียง : Denver Broncos 0 โหวต
06/04/2013 Kansas City Chiefs [en] การออกเสียง : Kansas City Chiefs 0 โหวต
06/04/2013 Oakland Raiders [en] การออกเสียง : Oakland Raiders 0 โหวต
06/04/2013 San Diego Chargers [en] การออกเสียง : San Diego Chargers 0 โหวต
06/04/2013 Dallas Cowboys [en] การออกเสียง : Dallas Cowboys 0 โหวต
06/04/2013 New York Giants [en] การออกเสียง : New York Giants 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 Philadelphia Eagles [en] การออกเสียง : Philadelphia Eagles โดย creamyeyes
06/04/2013 Washington Redskins [en] การออกเสียง : Washington Redskins 0 โหวต
06/04/2013 Chicago Bears [en] การออกเสียง : Chicago Bears โดย Matt3799
06/04/2013 Detroit Lions [en] การออกเสียง : Detroit Lions 0 โหวต
06/04/2013 Minnesota Vikings [en] การออกเสียง : Minnesota Vikings 0 โหวต
06/04/2013 Atlanta Falcons [en] การออกเสียง : Atlanta Falcons 0 โหวต
06/04/2013 Carolina Panthers [en] การออกเสียง : Carolina Panthers 0 โหวต
06/04/2013 Tampa Bay Buccaneers [en] การออกเสียง : Tampa Bay Buccaneers 0 โหวต
06/04/2013 St. Louis Rams [en] การออกเสียง : St. Louis Rams 0 โหวต
06/04/2013 San Francisco 49ers [en] การออกเสียง : San Francisco 49ers โดย ajcomeau
06/04/2013 Seattle Seahawks [en] การออกเสียง : Seattle Seahawks 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/04/2013 Buffalo Bills [en] การออกเสียง : Buffalo Bills 0 โหวต
06/04/2013 Miami Dolphins [en] การออกเสียง : Miami Dolphins 0 โหวต
06/04/2013 New York Jets [en] การออกเสียง : New York Jets 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด