ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/02/2020 thank you [en] การออกเสียง : thank you 0 โหวต
07/08/2019 Oodgeroo Noonuccal [en] การออกเสียง : Oodgeroo Noonuccal 0 โหวต
04/05/2016 Excuse me [en] การออกเสียง : Excuse me 0 โหวต
14/04/2013 magnesium hydroxide [en] การออกเสียง : magnesium hydroxide 2 โหวต
14/04/2013 detumesce [en] การออกเสียง : detumesce 0 โหวต
14/04/2013 immorally [en] การออกเสียง : immorally 0 โหวต
14/04/2013 reprovingly [en] การออกเสียง : reprovingly 0 โหวต
14/04/2013 patrolman [en] การออกเสียง : patrolman 0 โหวต
12/04/2013 Richard Dafforne [en] การออกเสียง : Richard Dafforne 0 โหวต
12/04/2013 Stephen Monteage [en] การออกเสียง : Stephen Monteage 0 โหวต
12/04/2013 boaster [en] การออกเสียง : boaster 0 โหวต
12/04/2013 FullForms [en] การออกเสียง : FullForms 0 โหวต
12/04/2013 parasitology [en] การออกเสียง : parasitology 0 โหวต
12/04/2013 Stalingrad [en] การออกเสียง : Stalingrad 0 โหวต
12/04/2013 ovipositor [en] การออกเสียง : ovipositor 0 โหวต
12/04/2013 oviposition [en] การออกเสียง : oviposition 0 โหวต
12/04/2013 oviposit [en] การออกเสียง : oviposit 0 โหวต
12/04/2013 James Braid [en] การออกเสียง : James Braid 0 โหวต
12/04/2013 Christopher Knight [en] การออกเสียง : Christopher Knight 0 โหวต
12/04/2013 theocratic [en] การออกเสียง : theocratic 1 โหวต
12/04/2013 eremitic [en] การออกเสียง : eremitic 0 โหวต
12/04/2013 Crippleware [en] การออกเสียง : Crippleware 0 โหวต
11/04/2013 Basil Yamey [en] การออกเสียง : Basil Yamey 0 โหวต
11/04/2013 annie sibonney [en] การออกเสียง : annie sibonney 0 โหวต
11/04/2013 Elise Stern Haas [en] การออกเสียง : Elise Stern Haas 0 โหวต
11/04/2013 ArchiCad [en] การออกเสียง : ArchiCad 0 โหวต
11/04/2013 John Collier [en] การออกเสียง : John Collier 0 โหวต
11/04/2013 minted [en] การออกเสียง : minted 1 โหวต
11/04/2013 lefevere [en] การออกเสียง : lefevere 0 โหวต
11/04/2013 oleosity [en] การออกเสียง : oleosity 0 โหวต