ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/03/2018 Verbandstrainer [de] การออกเสียง : Verbandstrainer 0 โหวต
22/03/2018 Gästesektor [de] การออกเสียง : Gästesektor 0 โหวต
22/03/2018 Buchprüfungsstelle [de] การออกเสียง : Buchprüfungsstelle 0 โหวต
22/03/2018 Mindestanforderungen [de] การออกเสียง : Mindestanforderungen 0 โหวต
22/03/2018 Auswärtstrikot [de] การออกเสียง : Auswärtstrikot 0 โหวต
01/09/2012 Zufügung [de] การออกเสียง : Zufügung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/09/2012 Schmidberger [de] การออกเสียง : Schmidberger 0 โหวต
11/06/2012 Baumart [de] การออกเสียง : Baumart 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2012 Arbeitsamtsleiterin [de] การออกเสียง : Arbeitsamtsleiterin 0 โหวต
10/06/2012 Katschhof [de] การออกเสียง : Katschhof 0 โหวต
10/06/2012 bestuhlt [de] การออกเสียง : bestuhlt 0 โหวต
10/06/2012 Zuschauerplätze [de] การออกเสียง : Zuschauerplätze 0 โหวต
10/06/2012 Tanzeinlage [de] การออกเสียง : Tanzeinlage 0 โหวต
10/06/2012 Tanztruppe [de] การออกเสียง : Tanztruppe 0 โหวต
10/06/2012 Sommermelodie [de] การออกเสียง : Sommermelodie 0 โหวต
10/06/2012 Schmusemann [de] การออกเสียง : Schmusemann 0 โหวต
10/06/2012 Wortkrieg [de] การออกเสียง : Wortkrieg 0 โหวต
10/06/2012 Sekundarbereich [de] การออกเสียง : Sekundarbereich 0 โหวต
10/06/2012 nussgroß [de] การออกเสียง : nussgroß 0 โหวต
10/06/2012 Formschwankung [de] การออกเสียง : Formschwankung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/06/2012 Jahresschwankung [de] การออกเสียง : Jahresschwankung 0 โหวต
10/06/2012 Konjunkturschwankung [de] การออกเสียง : Konjunkturschwankung 0 โหวต
10/06/2012 Währungskorridor [de] การออกเสียง : Währungskorridor 0 โหวต
10/06/2012 Schwankungsgrenze [de] การออกเสียง : Schwankungsgrenze 0 โหวต
10/06/2012 Kursschwankungsklausel [de] การออกเสียง : Kursschwankungsklausel 0 โหวต
10/06/2012 Rübcke [de] การออกเสียง : Rübcke 0 โหวต
10/06/2012 Hohmann [de] การออกเสียง : Hohmann 0 โหวต
10/06/2012 Heubergeraum [de] การออกเสียง : Heubergeraum 0 โหวต
10/06/2012 Röckenhaus [de] การออกเสียง : Röckenhaus 0 โหวต
10/06/2012 Vakuumfluktuation [de] การออกเสียง : Vakuumfluktuation 0 โหวต