สมาชิก:

Pat91

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Pat91

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/10/2019 ovaires [fr] การออกเสียง : ovaires 0 โหวต
19/10/2019 palissader [fr] การออกเสียง : palissader 0 โหวต
19/10/2019 délégué de classe [fr] การออกเสียง : délégué de classe 0 โหวต
19/10/2019 élévations latérales [fr] การออกเสียง : élévations latérales 0 โหวต
19/10/2019 la face [fr] การออกเสียง : la face 0 โหวต
19/10/2019 fente bulgare [fr] การออกเสียง : fente bulgare 0 โหวต
19/10/2019 le côlon ascendant [fr] การออกเสียง : le côlon ascendant 0 โหวต
18/10/2019 la maternité de substitution [fr] การออกเสียง : la maternité de substitution 0 โหวต
17/10/2019 opèrent [fr] การออกเสียง : opèrent 0 โหวต
17/10/2019 volons [fr] การออกเสียง : volons 0 โหวต
17/10/2019 ischio-jambiers [fr] การออกเสียง : ischio-jambiers 0 โหวต
17/10/2019 rougeaude [fr] การออกเสียง : rougeaude 0 โหวต
17/10/2019 schéma directeur [fr] การออกเสียง : schéma directeur 0 โหวต
17/10/2019 génie rural [fr] การออกเสียง : génie rural 0 โหวต
17/10/2019 symbole phallique [fr] การออกเสียง : symbole phallique 0 โหวต
17/10/2019 la conseillère financière [fr] การออกเสียง : la conseillère financière 0 โหวต
17/10/2019 à l'échelle nationale [fr] การออกเสียง : à l'échelle nationale 0 โหวต
17/10/2019 le taux de desserte [fr] การออกเสียง : le taux de desserte 0 โหวต
17/10/2019 caillot de sang [fr] การออกเสียง : caillot de sang 0 โหวต
17/10/2019 exercise composé [fr] การออกเสียง : exercise composé 0 โหวต
17/10/2019 arrière d'épaule [fr] การออกเสียง : arrière d'épaule 0 โหวต
17/10/2019 le tirage horizontal [fr] การออกเสียง : le tirage horizontal 0 โหวต
17/10/2019 alimentation équilibrée [fr] การออกเสียง : alimentation équilibrée 0 โหวต
17/10/2019 élévations postérieures [fr] การออกเสียง : élévations postérieures 0 โหวต
17/10/2019 en italique [fr] การออกเสียง : en italique 0 โหวต
17/10/2019 le caisson [fr] การออกเสียง : le caisson 0 โหวต
17/10/2019 le cartable [fr] การออกเสียง : le cartable 0 โหวต
17/10/2019 le papillon de nuit [fr] การออกเสียง : le papillon de nuit 0 โหวต
17/10/2019 le brancard [fr] การออกเสียง : le brancard 0 โหวต
16/10/2019 les boucles blondes [fr] การออกเสียง : les boucles blondes 0 โหวต