สมาชิก:

Pat91

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Pat91

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2018 ça a du sens [fr] การออกเสียง : ça a du sens 0 โหวต
17/10/2018 langue natale [fr] การออกเสียง : langue natale 0 โหวต
17/10/2018 Chaigneau [fr] การออกเสียง : Chaigneau 0 โหวต
17/10/2018 incontinence nocturne [fr] การออกเสียง : incontinence nocturne 0 โหวต
17/10/2018 l'énurésie [fr] การออกเสียง : l'énurésie 0 โหวต
17/10/2018 le signe diacritique [fr] การออกเสียง : le signe diacritique 0 โหวต
17/10/2018 le tilde [fr] การออกเสียง : le tilde 0 โหวต
17/10/2018 fait les cent pas [fr] การออกเสียง : fait les cent pas 0 โหวต
17/10/2018 de tailler une pipe [fr] การออกเสียง : de tailler une pipe 0 โหวต
17/10/2018 une femme accroupie [fr] การออกเสียง : une femme accroupie 0 โหวต
17/10/2018 pour accroître [fr] การออกเสียง : pour accroître 0 โหวต
17/10/2018 la loi de la pesanteur [fr] การออกเสียง : la loi de la pesanteur 0 โหวต
17/10/2018 un pervers [fr] การออกเสียง : un pervers 0 โหวต
17/10/2018 la couleur pervenche [fr] การออกเสียง : la couleur pervenche 0 โหวต
17/10/2018 la coulée de boue [fr] การออกเสียง : la coulée de boue 0 โหวต
17/10/2018 très accueillants [fr] การออกเสียง : très accueillants 0 โหวต
17/10/2018 bien couillonné [fr] การออกเสียง : bien couillonné 0 โหวต
17/10/2018 parents sont coulants [fr] การออกเสียง : parents sont coulants 0 โหวต
17/10/2018 les ragots [fr] การออกเสียง : les ragots 0 โหวต
17/10/2018 les potins [fr] การออกเสียง : les potins 0 โหวต
17/10/2018 les commérages [fr] การออกเสียง : les commérages 0 โหวต
17/10/2018 une vraie pie [fr] การออกเสียง : une vraie pie 0 โหวต
17/10/2018 une épouvantable commère [fr] การออกเสียง : une épouvantable commère 0 โหวต
17/10/2018 une vraie concierge [fr] การออกเสียง : une vraie concierge 0 โหวต
17/10/2018 ils cancanaient sur [fr] การออกเสียง : ils cancanaient sur 0 โหวต
17/10/2018 une rubrique people [fr] การออกเสียง : une rubrique people 0 โหวต
17/10/2018 subliminalement [fr] การออกเสียง : subliminalement 0 โหวต
17/10/2018 Claudio Capéo [fr] การออกเสียง : Claudio Capéo 0 โหวต
17/10/2018 cavité abdominale [fr] การออกเสียง : cavité abdominale 0 โหวต
17/10/2018 inventant [fr] การออกเสียง : inventant 0 โหวต