ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
25/04/2017 Bezellé [fr] Bezellé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 Chouchane Siranossian [fr] Chouchane Siranossian การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 Sigalens [fr] Sigalens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 restanques [fr] restanques การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 gringo [fr] gringo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 gringa [fr] gringa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 Veuillot [fr] Veuillot การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/04/2017 Taxon [fr] Taxon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 boulette de genou [fr] boulette de genou การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 s’astiquer le poireau [fr] s’astiquer le poireau การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 s'astiquer le manche [fr] s'astiquer le manche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Thomas de Leu [fr] Thomas de Leu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Les aventures du roi Pausole [fr] Les aventures du roi Pausole การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 polypier [fr] polypier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Kybalion [fr] Kybalion การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Cimabue [fr] Cimabue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 bière trappiste [fr] bière trappiste การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Groupe de Galois [fr] Groupe de Galois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 Trois Gnossiennes [fr] Trois Gnossiennes การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 tu joues [fr] tu joues การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 il joue [fr] il joue การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 vous jouez [fr] vous jouez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 ils jouent [fr] ils jouent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 elles jouent [fr] elles jouent การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 déciderai [fr] déciderai การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 décideras [fr] décideras การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 décidera [fr] décidera การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 déciderons [fr] déciderons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 déciderez [fr] déciderez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 décideront [fr] décideront การออกเสียง 0คะแนนโหวต