ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2018 répondre avec humeur [fr] การออกเสียงคำว่า répondre avec humeur คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 être d'une humeur noire [fr] การออกเสียงคำว่า être d'une humeur noire คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 cicindèle [fr] การออกเสียงคำว่า cicindèle คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Kasaï [fr] การออกเสียงคำว่า Kasaï คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Cabirau [fr] การออกเสียงคำว่า Cabirau คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 en but de [fr] การออกเสียงคำว่า en but de คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 se sont marrés [fr] การออกเสียงคำว่า se sont marrés คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 apercevant [fr] การออกเสียงคำว่า apercevant คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ça vous irait ? [fr] การออกเสียงคำว่า ça vous irait ? คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 groupe classique [fr] การออกเสียงคำว่า groupe classique คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 je vais à Pan'am [fr] การออกเสียงคำว่า je vais à Pan'am คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Albert Bensoussan [fr] การออกเสียงคำว่า Albert Bensoussan คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 <= [fr] การออกเสียงคำว่า <= คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Françoise Dorin [fr] การออกเสียงคำว่า Françoise Dorin คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 gâteau roulé [fr] การออกเสียงคำว่า gâteau roulé คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Pézard [fr] การออกเสียงคำว่า Pézard คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Gusdorf [fr] การออกเสียงคำว่า Gusdorf คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Peyrehorade [fr] การออกเสียงคำว่า Peyrehorade คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Verolay [fr] การออกเสียงคำว่า Verolay คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Ille-sur-Têt [fr] การออกเสียงคำว่า Ille-sur-Têt คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 j'ai la boule au ventre [fr] การออกเสียงคำว่า j'ai la boule au ventre คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Jacquetin [fr] การออกเสียงคำว่า Jacquetin คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 un pschent [fr] การออกเสียงคำว่า un pschent คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 mange-t-on ? [fr] การออกเสียงคำว่า mange-t-on ? คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 d’autres projets [fr] การออกเสียงคำว่า d’autres projets คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Denis Vrain-Lucas [fr] การออกเสียงคำว่า Denis Vrain-Lucas คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 Cloppet [fr] การออกเสียงคำว่า Cloppet คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 le point essentiel [fr] การออกเสียงคำว่า le point essentiel คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 c’est nouveau [fr] การออกเสียงคำว่า c’est nouveau คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/01/2018 les heures supplémentaires [fr] การออกเสียงคำว่า les heures supplémentaires คะแนนโหวต 0 คะแนน