สมาชิก:

Pat91

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Pat91

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/05/2019 une perdrix [fr] การออกเสียง : une perdrix 0 โหวต
24/05/2019 une peuplade [fr] การออกเสียง : une peuplade 0 โหวต
24/05/2019 une lieue [fr] การออกเสียง : une lieue 0 โหวต
24/05/2019 un sosie [fr] การออกเสียง : un sosie 0 โหวต
24/05/2019 un vaniteux [fr] การออกเสียง : un vaniteux 0 โหวต
24/05/2019 une pelletée [fr] การออกเสียง : une pelletée 0 โหวต
24/05/2019 une assiettée [fr] การออกเสียง : une assiettée 0 โหวต
24/05/2019 un mausolée [fr] การออกเสียง : un mausolée 0 โหวต
24/05/2019 une acné [fr] การออกเสียง : une acné 0 โหวต
24/05/2019 une hypocrisie [fr] การออกเสียง : une hypocrisie 0 โหวต
24/05/2019 une propreté [fr] การออกเสียง : une propreté 0 โหวต
24/05/2019 les économies à grande échelle [fr] การออกเสียง : les économies à grande échelle 0 โหวต
24/05/2019 un hymne européen [fr] การออกเสียง : un hymne européen 0 โหวต
24/05/2019 un bain de boue [fr] การออกเสียง : un bain de boue 0 โหวต
24/05/2019 un trophée de chasse [fr] การออกเสียง : un trophée de chasse 0 โหวต
24/05/2019 un disque dur externe [fr] การออกเสียง : un disque dur externe 0 โหวต
24/05/2019 rendre compte de tout [fr] การออกเสียง : rendre compte de tout 0 โหวต
24/05/2019 garder la preuve [fr] การออกเสียง : garder la preuve 0 โหวต
24/05/2019 des vacheries [fr] การออกเสียง : des vacheries 0 โหวต
24/05/2019 des cochonneries [fr] การออกเสียง : des cochonneries 0 โหวต
24/05/2019 des singeries [fr] การออกเสียง : des singeries 0 โหวต
24/05/2019 vendu à l'unité [fr] การออกเสียง : vendu à l'unité 0 โหวต
24/05/2019 sans contact [fr] การออกเสียง : sans contact 0 โหวต
24/05/2019 un taux de démission [fr] การออกเสียง : un taux de démission 0 โหวต
24/05/2019 des âneries [fr] การออกเสียง : des âneries 0 โหวต
24/05/2019 la pie [fr] การออกเสียง : la pie 0 โหวต
24/05/2019 une large pelle [fr] การออกเสียง : une large pelle 0 โหวต
24/05/2019 creuser un trou profond [fr] การออกเสียง : creuser un trou profond 0 โหวต
24/05/2019 période de l'année [fr] การออกเสียง : période de l'année 0 โหวต
24/05/2019 tes jérémiades [fr] การออกเสียง : tes jérémiades 0 โหวต