ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/07/2017 Ebersmunster [fr] Ebersmunster การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 la devise nationale [fr] la devise nationale การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 faire corps [fr] faire corps การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 mobile du crime [fr] mobile du crime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 scène du crime [fr] scène du crime การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 Montreuillois [fr] Montreuillois การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 Thuillier [fr] Thuillier การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 Santal [fr] Santal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 jean-claude Carlens [fr] jean-claude Carlens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 le contrôle d'identité [fr] le contrôle d'identité การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 vous devez vous occuper de ce chat [fr] vous devez vous occuper de ce chat การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 la page peut apparaître sur l'écran [fr] la page peut apparaître sur l'écran การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 le soleil apparaît derrière la maison [fr] le soleil apparaît derrière la maison การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 être mature [fr] être mature การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 lit de repos [fr] lit de repos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 le parcours était [fr] le parcours était การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 légume vert [fr] légume vert การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 qui peut aider [fr] qui peut aider การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/07/2017 nous rentrerons [fr] nous rentrerons การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2017 Rosenwiller [fr] Rosenwiller การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2017 Roger Siffer [fr] Roger Siffer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2017 Ossip Zadkine [fr] Ossip Zadkine การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/07/2017 Gwerzioù [fr] Gwerzioù การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2017 Di-Gue-Ding-Ding [fr] Di-Gue-Ding-Ding การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2017 Total Khéops [fr] Total Khéops การออกเสียง 1คะแนนโหวต
26/07/2017 Luchet [fr] Luchet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/07/2017 Daingui [fr] Daingui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2017 Lierne [fr] Lierne การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2017 Pierrette Thiffault [fr] Pierrette Thiffault การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2017 Marie Desserprit [fr] Marie Desserprit การออกเสียง 1คะแนนโหวต