สมาชิก:

Pat91

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ Pat91

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/12/2018 tempête de grêle [fr] การออกเสียง : tempête de grêle 0 โหวต
11/12/2018 paquet de données [fr] การออกเสียง : paquet de données 0 โหวต
11/12/2018 paquet de cigarettes [fr] การออกเสียง : paquet de cigarettes 0 โหวต
11/12/2018 trousseau de clés [fr] การออกเสียง : trousseau de clés 0 โหวต
11/12/2018 grappe de raisin [fr] การออกเสียง : grappe de raisin 0 โหวต
11/12/2018 des bijoux de pacotille [fr] การออกเสียง : des bijoux de pacotille 0 โหวต
11/12/2018 un journal [fr] การออกเสียง : un journal 0 โหวต
11/12/2018 émaillent [fr] การออกเสียง : émaillent 0 โหวต
11/12/2018 chantiez [fr] การออกเสียง : chantiez 0 โหวต
11/12/2018 le temps libre [fr] การออกเสียง : le temps libre 0 โหวต
11/12/2018 laisser à désirer [fr] การออกเสียง : laisser à désirer 0 โหวต
11/12/2018 polluer l'environnement [fr] การออกเสียง : polluer l'environnement 0 โหวต
11/12/2018 par intervalles de quelques semaines [fr] การออกเสียง : par intervalles de quelques semaines 0 โหวต
11/12/2018 deux fois plus élevé [fr] การออกเสียง : deux fois plus élevé 0 โหวต
11/12/2018 laisse à désirer [fr] การออกเสียง : laisse à désirer 0 โหวต
10/12/2018 la couverture sociale [fr] การออกเสียง : la couverture sociale 0 โหวต
10/12/2018 la prestation compensatoire [fr] การออกเสียง : la prestation compensatoire 0 โหวต
10/12/2018 jouer à quitte ou double [fr] การออกเสียง : jouer à quitte ou double 0 โหวต
10/12/2018 une nouvelle tentative [fr] การออกเสียง : une nouvelle tentative 0 โหวต
10/12/2018 chercher aux environs [fr] การออกเสียง : chercher aux environs 0 โหวต
10/12/2018 quelques renseignements recueillis [fr] การออกเสียง : quelques renseignements recueillis 0 โหวต
10/12/2018 être plaint [fr] การออกเสียง : être plaint 0 โหวต
10/12/2018 interreligieuse [fr] การออกเสียง : interreligieuse 1 โหวต
10/12/2018 un père formidable [fr] การออกเสียง : un père formidable 0 โหวต
10/12/2018 un troupeau [fr] การออกเสียง : un troupeau 0 โหวต
10/12/2018 un point commun [fr] การออกเสียง : un point commun 0 โหวต
10/12/2018 une vague conservatrice [fr] การออกเสียง : une vague conservatrice 0 โหวต
10/12/2018 se sentir à l'aise [fr] การออกเสียง : se sentir à l'aise 0 โหวต
10/12/2018 une tempête de grêle [fr] การออกเสียง : une tempête de grêle 0 โหวต
10/12/2018 une groseille à maquereau [fr] การออกเสียง : une groseille à maquereau 0 โหวต