วันที่ คำ รายการโหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаганыгыз
тузынмаганыгыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : аумаганың
аумаганың [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : аумасагыз
аумасагыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : аумасалар
аумасалар [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузына-тузына
тузына-тузына [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : аумассыз
аумассыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаучыгыз
тузынмаучыгыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : аумаулары
аумаулары [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаганнары
тузынмаганнары [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаучың
тузынмаучың [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынсагыз
тузынсагыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмыйм
тузынмыйм [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынсалар
тузынсалар [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынсак
тузынсак [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынсам
тузынсам [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынсаң
тузынсаң [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : авуыбыз
авуыбыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаучысы
тузынмаучысы [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : авуыгыз
авуыгыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : Rail Sadri
Rail Sadri [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаучыбыз
тузынмаучыбыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынулары
тузынулары [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаучылары
тузынмаучылары [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынмаганыбыз
тузынмаганыбыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тузынучыбыз
тузынучыбыз [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : Раил Садри
Раил Садри [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : арзуыңнандыр
арзуыңнандыр [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : текстлар эшкәртү программасы
текстлар эшкәртү программасы [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : сүзләрне аерып алу
сүзләрне аерып алу [tt] 0 โหวต
15/08/2022
การออกเสียง : тыныш билгеләре куеп чыгу
тыныш билгеләре куеп чыгу [tt] 0 โหวต