ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/07/2017 көзгегездәдер [tt] көзгегездәдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 яңгырыйдыр [tt] яңгырыйдыр การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 белгәнегезчә [tt] белгәнегезчә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 хикәяңдә [tt] хикәяңдә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 ашатканнар [tt] ашатканнар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 катыларын [tt] катыларын การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сабышам [tt] сабышам การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сикерткәләп [tt] сикерткәләп การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сораштырмадылар [tt] сораштырмадылар การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 көзгеләремәдер [tt] көзгеләремәдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сәерлекләремне [tt] сәерлекләремне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 газаплануларым [tt] газаплануларым การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сәфәремдәге [tt] сәфәремдәге การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сораштыруыннан [tt] сораштыруыннан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 көзгеләремдер [tt] көзгеләремдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 хирыслыгым [tt] хирыслыгым การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 яратканыңны [tt] яратканыңны การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сораштыруларын [tt] сораштыруларын การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 көзгеләремнедер [tt] көзгеләремнедер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 кунакханәләрдә [tt] кунакханәләрдә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 кемнәргәдер [tt] кемнәргәдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 тилемсәлек [tt] тилемсәлек การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 иркәкләреңне [tt] иркәкләреңне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 мүкләсенме [tt] мүкләсенме การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 чияләрендер [tt] чияләрендер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 сораштыруыгыздан [tt] сораштыруыгыздан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/07/2017 көзгеләреңәдер [tt] көзгеләреңәдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2017 татымадым [tt] татымадым การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2017 сораштыруыгызның [tt] сораштыруыгызның การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/07/2017 көзгегезнеңдер [tt] көзгегезнеңдер การออกเสียง 0คะแนนโหวต