สมาชิก:

AqQoyriq

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ AqQoyriq

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/05/2019 җылгырның [tt] การออกเสียง : җылгырның 0 โหวต
27/05/2019 үткәргечендәге [tt] การออกเสียง : үткәргечендәге 0 โหวต
27/05/2019 наянына [tt] การออกเสียง : наянына 0 โหวต
27/05/2019 җегетең [tt] การออกเสียง : җегетең 0 โหวต
27/05/2019 җыгыла [tt] การออกเสียง : җыгыла 0 โหวต
27/05/2019 караватның [tt] การออกเสียง : караватның 0 โหวต
27/05/2019 салаваттан [tt] การออกเสียง : салаваттан 0 โหวต
27/05/2019 языгының [tt] การออกเสียง : языгының 0 โหวต
27/05/2019 маягына [tt] การออกเสียง : маягына 0 โหวต
27/05/2019 шөшлемә [tt] การออกเสียง : шөшлемә 0 โหวต
27/05/2019 барламасы [tt] การออกเสียง : барламасы 0 โหวต
27/05/2019 танасының [tt] การออกเสียง : танасының 0 โหวต
27/05/2019 маягын [tt] การออกเสียง : маягын 0 โหวต
27/05/2019 салаватына [tt] การออกเสียง : салаватына 0 โหวต
27/05/2019 шөшлеңдә [tt] การออกเสียง : шөшлеңдә 0 โหวต
27/05/2019 наянының [tt] การออกเสียง : наянының 0 โหวต
27/05/2019 авылдашын [tt] การออกเสียง : авылдашын 0 โหวต
27/05/2019 бакасына [tt] การออกเสียง : бакасына 0 โหวต
27/05/2019 даласыннан [tt] การออกเสียง : даласыннан 0 โหวต
27/05/2019 шөшлеңне [tt] การออกเสียง : шөшлеңне 0 โหวต
27/05/2019 караватын [tt] การออกเสียง : караватын 0 โหวต
27/05/2019 барламасына [tt] การออกเสียง : барламасына 0 โหวต
27/05/2019 наяныннан [tt] การออกเสียง : наяныннан 0 โหวต
27/05/2019 языгында [tt] การออกเสียง : языгында 0 โหวต
27/05/2019 шөшлемдә [tt] การออกเสียง : шөшлемдә 0 โหวต
27/05/2019 остасыннан [tt] การออกเสียง : остасыннан 0 โหวต
27/05/2019 маягында [tt] การออกเสียง : маягында 0 โหวต
27/05/2019 төерендә [tt] การออกเสียง : төерендә 0 โหวต
27/05/2019 каешымы [tt] การออกเสียง : каешымы 0 โหวต
27/05/2019 шөшлемне [tt] การออกเสียง : шөшлемне 0 โหวต