ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
24/04/2017 тирмәмнән [tt] тирмәмнән การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 быргыларыма [tt] быргыларыма การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 саурыга [tt] саурыга การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 бурычларымның [tt] бурычларымның การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 күнемнең [tt] күнемнең การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 тирмәләренә [tt] тирмәләренә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 быргыда [tt] быргыда การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 бәяләреңдә [tt] бәяләреңдә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 күнмәдегезме [tt] күнмәдегезме การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 иелүләрендә [tt] иелүләрендә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 ярмавымда [tt] ярмавымда การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 быргымның [tt] быргымның การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 саурысына [tt] саурысына การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 күнмәячәкме [tt] күнмәячәкме การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 бәяләремне [tt] бәяләремне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 убырларыма [tt] убырларыма การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 тирмәләрне [tt] тирмәләрне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 түшәкләрең [tt] түшәкләрең การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 быргыларыңа [tt] быргыларыңа การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 түшәкләремне [tt] түшәкләремне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 мәсьәләмне [tt] мәсьәләмне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 чугымнан [tt] чугымнан การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 түшәкләремнең [tt] түшәкләремнең การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 быргыларының [tt] быргыларының การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 мәсьәләләреңнең [tt] мәсьәләләреңнең การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 мәсьәләңне [tt] мәсьәләңне การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 сихерләре [tt] сихерләре การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 бәясендә [tt] бәясендә การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 бурычымда [tt] бурычымда การออกเสียง 0คะแนนโหวต
24/04/2017 күнәселәре [tt] күнәселәре การออกเสียง 0คะแนนโหวต