ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/09/2017 näsdukarna [sv] การออกเสียง : näsdukarna 2 โหวต
02/09/2017 torkad [sv] การออกเสียง : torkad 0 โหวต
02/09/2017 accelerationer [sv] การออกเสียง : accelerationer 0 โหวต
02/09/2017 problemområde [sv] การออกเสียง : problemområde 0 โหวต
02/09/2017 regnskyar [sv] การออกเสียง : regnskyar 0 โหวต
02/09/2017 akvariet [sv] การออกเสียง : akvariet 0 โหวต
02/09/2017 språkligt [sv] การออกเสียง : språkligt 0 โหวต
02/09/2017 brandfarliga [sv] การออกเสียง : brandfarliga 0 โหวต
02/09/2017 lärarassistent [sv] การออกเสียง : lärarassistent 0 โหวต
02/09/2017 ambassadörer [sv] การออกเสียง : ambassadörer 0 โหวต
02/09/2017 prickfri [sv] การออกเสียง : prickfri 0 โหวต
02/09/2017 räkneövning [sv] การออกเสียง : räkneövning 0 โหวต
03/03/2017 klibbigt [sv] การออกเสียง : klibbigt 0 โหวต
03/03/2017 subjektspronomen [sv] การออกเสียง : subjektspronomen 0 โหวต
03/03/2017 hej! [sv] การออกเสียง : hej! 0 โหวต
02/09/2016 brunast [sv] การออกเสียง : brunast 0 โหวต
02/09/2016 brunröda [sv] การออกเสียง : brunröda 0 โหวต
02/09/2016 brunalg [sv] การออกเสียง : brunalg 0 โหวต
02/09/2016 aktstycket [sv] การออกเสียง : aktstycket 0 โหวต
02/09/2016 brunrosten [sv] การออกเสียง : brunrosten 0 โหวต
02/09/2016 tonbruket [sv] การออกเสียง : tonbruket 0 โหวต
02/09/2016 brunbjörnar [sv] การออกเสียง : brunbjörnar 0 โหวต
02/09/2016 bojkotta [sv] การออกเสียง : bojkotta 0 โหวต
02/09/2016 gäck [sv] การออกเสียง : gäck 0 โหวต
02/09/2016 helst inte [sv] การออกเสียง : helst inte 0 โหวต
26/04/2016 i går [sv] การออกเสียง : i går 0 โหวต
21/11/2015 reklamering [sv] การออกเสียง : reklamering 1 โหวต
21/11/2015 reklamspråk [sv] การออกเสียง : reklamspråk 0 โหวต
21/11/2015 reklamtavla [sv] การออกเสียง : reklamtavla 0 โหวต
21/11/2015 reklamskylten [sv] การออกเสียง : reklamskylten 0 โหวต