ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/04/2014 vinkelmätning [sv] vinkelmätning การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 specialister [sv] specialister การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 triangulera [sv] triangulera การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 missbruket [sv] missbruket การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 slaviskt [sv] slaviskt การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 avståndsmätning [sv] avståndsmätning การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 Triangulering [sv] Triangulering การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 twittrare [sv] twittrare การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 kopiering [sv] kopiering การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 expresident [sv] expresident การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 flitigare [sv] flitigare การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 inläggen [sv] inläggen การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 spermier [sv] spermier การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 nedfrysta [sv] nedfrysta การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 kvinnligare [sv] kvinnligare การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 bögar [sv] bögar การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 monologen [sv] monologen การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 årens [sv] årens การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 slopades [sv] slopades การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 sterilisering [sv] sterilisering การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 könskorrigering [sv] könskorrigering การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] skådespelaryrket การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 musealt [sv] musealt การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 släpig [sv] släpig การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 gångstil [sv] gångstil การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 gormar [sv] gormar การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 färdigutbildad [sv] färdigutbildad การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 fjolliga [sv] fjolliga การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 juryn [sv] juryn การออกเสียง โดยpernys32
18/04/2014 jämställda [sv] jämställda การออกเสียง โดยpernys32