สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/04/2014 vinkelmätning [sv] การออกเสียง : vinkelmätning โดย pernys32
18/04/2014 specialister [sv] การออกเสียง : specialister โดย pernys32
18/04/2014 triangulera [sv] การออกเสียง : triangulera โดย pernys32
18/04/2014 missbruket [sv] การออกเสียง : missbruket โดย pernys32
18/04/2014 slaviskt [sv] การออกเสียง : slaviskt โดย pernys32
18/04/2014 avståndsmätning [sv] การออกเสียง : avståndsmätning โดย pernys32
18/04/2014 Triangulering [sv] การออกเสียง : Triangulering โดย pernys32
18/04/2014 twittrare [sv] การออกเสียง : twittrare โดย pernys32
18/04/2014 kopiering [sv] การออกเสียง : kopiering โดย pernys32
18/04/2014 expresident [sv] การออกเสียง : expresident โดย pernys32
18/04/2014 flitigare [sv] การออกเสียง : flitigare โดย pernys32
18/04/2014 inläggen [sv] การออกเสียง : inläggen โดย pernys32
18/04/2014 spermier [sv] การออกเสียง : spermier โดย pernys32
18/04/2014 nedfrysta [sv] การออกเสียง : nedfrysta โดย pernys32
18/04/2014 kvinnligare [sv] การออกเสียง : kvinnligare โดย pernys32
18/04/2014 bögar [sv] การออกเสียง : bögar โดย pernys32
18/04/2014 monologen [sv] การออกเสียง : monologen โดย pernys32
18/04/2014 årens [sv] การออกเสียง : årens โดย pernys32
18/04/2014 slopades [sv] การออกเสียง : slopades โดย pernys32
18/04/2014 sterilisering [sv] การออกเสียง : sterilisering โดย pernys32
18/04/2014 könskorrigering [sv] การออกเสียง : könskorrigering โดย pernys32
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] การออกเสียง : skådespelaryrket โดย pernys32
18/04/2014 musealt [sv] การออกเสียง : musealt โดย pernys32
18/04/2014 släpig [sv] การออกเสียง : släpig โดย pernys32
18/04/2014 gångstil [sv] การออกเสียง : gångstil โดย pernys32
18/04/2014 gormar [sv] การออกเสียง : gormar โดย pernys32
18/04/2014 färdigutbildad [sv] การออกเสียง : färdigutbildad โดย pernys32
18/04/2014 fjolliga [sv] การออกเสียง : fjolliga โดย pernys32
18/04/2014 juryn [sv] การออกเสียง : juryn โดย pernys32
18/04/2014 jämställda [sv] การออกเสียง : jämställda โดย pernys32