ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
18/04/2014 vinkelmätning [sv] การออกเสียงคำว่า vinkelmätning โดย pernys32
18/04/2014 specialister [sv] การออกเสียงคำว่า specialister โดย pernys32
18/04/2014 triangulera [sv] การออกเสียงคำว่า triangulera โดย pernys32
18/04/2014 missbruket [sv] การออกเสียงคำว่า missbruket โดย pernys32
18/04/2014 slaviskt [sv] การออกเสียงคำว่า slaviskt โดย pernys32
18/04/2014 avståndsmätning [sv] การออกเสียงคำว่า avståndsmätning โดย pernys32
18/04/2014 Triangulering [sv] การออกเสียงคำว่า Triangulering โดย pernys32
18/04/2014 twittrare [sv] การออกเสียงคำว่า twittrare โดย pernys32
18/04/2014 kopiering [sv] การออกเสียงคำว่า kopiering โดย pernys32
18/04/2014 expresident [sv] การออกเสียงคำว่า expresident โดย pernys32
18/04/2014 flitigare [sv] การออกเสียงคำว่า flitigare โดย pernys32
18/04/2014 inläggen [sv] การออกเสียงคำว่า inläggen โดย pernys32
18/04/2014 spermier [sv] การออกเสียงคำว่า spermier โดย pernys32
18/04/2014 nedfrysta [sv] การออกเสียงคำว่า nedfrysta โดย pernys32
18/04/2014 kvinnligare [sv] การออกเสียงคำว่า kvinnligare โดย pernys32
18/04/2014 bögar [sv] การออกเสียงคำว่า bögar โดย pernys32
18/04/2014 monologen [sv] การออกเสียงคำว่า monologen โดย pernys32
18/04/2014 årens [sv] การออกเสียงคำว่า årens โดย pernys32
18/04/2014 slopades [sv] การออกเสียงคำว่า slopades โดย pernys32
18/04/2014 sterilisering [sv] การออกเสียงคำว่า sterilisering โดย pernys32
18/04/2014 könskorrigering [sv] การออกเสียงคำว่า könskorrigering โดย pernys32
18/04/2014 skådespelaryrket [sv] การออกเสียงคำว่า skådespelaryrket โดย pernys32
18/04/2014 musealt [sv] การออกเสียงคำว่า musealt โดย pernys32
18/04/2014 släpig [sv] การออกเสียงคำว่า släpig โดย pernys32
18/04/2014 gångstil [sv] การออกเสียงคำว่า gångstil โดย pernys32
18/04/2014 gormar [sv] การออกเสียงคำว่า gormar โดย pernys32
18/04/2014 färdigutbildad [sv] การออกเสียงคำว่า färdigutbildad โดย pernys32
18/04/2014 fjolliga [sv] การออกเสียงคำว่า fjolliga โดย pernys32
18/04/2014 juryn [sv] การออกเสียงคำว่า juryn โดย pernys32
18/04/2014 jämställda [sv] การออกเสียงคำว่า jämställda โดย pernys32