ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/09/2017 näsdukarna [sv] การออกเสียงคำว่า näsdukarna คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 torkad [sv] การออกเสียงคำว่า torkad คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 accelerationer [sv] การออกเสียงคำว่า accelerationer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 problemområde [sv] การออกเสียงคำว่า problemområde คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 regnskyar [sv] การออกเสียงคำว่า regnskyar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 akvariet [sv] การออกเสียงคำว่า akvariet คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 språkligt [sv] การออกเสียงคำว่า språkligt คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 brandfarliga [sv] การออกเสียงคำว่า brandfarliga คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 lärarassistent [sv] การออกเสียงคำว่า lärarassistent คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 ambassadörer [sv] การออกเสียงคำว่า ambassadörer คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 prickfri [sv] การออกเสียงคำว่า prickfri คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2017 räkneövning [sv] การออกเสียงคำว่า räkneövning คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 klibbigt [sv] การออกเสียงคำว่า klibbigt คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 subjektspronomen [sv] การออกเสียงคำว่า subjektspronomen คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/03/2017 hej! [sv] การออกเสียงคำว่า hej! คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 brunast [sv] การออกเสียงคำว่า brunast คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 brunröda [sv] การออกเสียงคำว่า brunröda คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 brunalg [sv] การออกเสียงคำว่า brunalg คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 aktstycket [sv] การออกเสียงคำว่า aktstycket คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 brunrosten [sv] การออกเสียงคำว่า brunrosten คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 tonbruket [sv] การออกเสียงคำว่า tonbruket คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 brunbjörnar [sv] การออกเสียงคำว่า brunbjörnar คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 bojkotta [sv] การออกเสียงคำว่า bojkotta คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 gäck [sv] การออกเสียงคำว่า gäck คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/09/2016 helst inte [sv] การออกเสียงคำว่า helst inte คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2015 reklamering [sv] การออกเสียงคำว่า reklamering คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/11/2015 reklamspråk [sv] การออกเสียงคำว่า reklamspråk คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2015 reklamtavla [sv] การออกเสียงคำว่า reklamtavla คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2015 reklamskylten [sv] การออกเสียงคำว่า reklamskylten คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/11/2015 reklamradio [sv] การออกเสียงคำว่า reklamradio คะแนนโหวต 0 คะแนน