สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/09/2018 nöjesfiskarna [sv] การออกเสียง : nöjesfiskarna 0 โหวต
21/09/2018 sportfiskarna [sv] การออกเสียง : sportfiskarna 0 โหวต
21/09/2018 flugfiskaren [sv] การออกเสียง : flugfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 chokladplatta [sv] การออกเสียง : chokladplatta 0 โหวต
21/09/2018 torskfiskaren [sv] การออกเสียง : torskfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 torskfiskare [sv] การออกเสียง : torskfiskare 0 โหวต
21/09/2018 hummerfiskaren [sv] การออกเสียง : hummerfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 hummerfiskare [sv] การออกเสียง : hummerfiskare 0 โหวต
21/09/2018 sillfiskare [sv] การออกเสียง : sillfiskare 0 โหวต
21/09/2018 tuvor [sv] การออกเสียง : tuvor 0 โหวต
21/09/2018 laxfiskare [sv] การออกเสียง : laxfiskare 0 โหวต
21/09/2018 storfiskaren [sv] การออกเสียง : storfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 sillfiskaren [sv] การออกเสียง : sillfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 Tuvan [sv] การออกเสียง : Tuvan 0 โหวต
21/09/2018 insjöfiskaren [sv] การออกเสียง : insjöfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 spöfiskaren [sv] การออกเสียง : spöfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 spöfiskare [sv] การออกเสียง : spöfiskare 0 โหวต
21/09/2018 insjöfiskare [sv] การออกเสียง : insjöfiskare 0 โหวต
21/09/2018 laxfiskaren [sv] การออกเสียง : laxfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 havsfiskaren [sv] การออกเสียง : havsfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 havsfiskare [sv] การออกเสียง : havsfiskare 0 โหวต
21/09/2018 tjuvfiskaren [sv] การออกเสียง : tjuvfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 tjuvfiskare [sv] การออกเสียง : tjuvfiskare 0 โหวต
21/09/2018 söndagsfiskaren [sv] การออกเสียง : söndagsfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 söndagsfiskare [sv] การออกเสียง : söndagsfiskare 0 โหวต
21/09/2018 nöjesfiskaren [sv] การออกเสียง : nöjesfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 nöjesfiskare [sv] การออกเสียง : nöjesfiskare 0 โหวต
21/09/2018 sportfiskaren [sv] การออกเสียง : sportfiskaren 0 โหวต
21/09/2018 spöfiskarna [sv] การออกเสียง : spöfiskarna 0 โหวต
21/09/2018 storfiskarna [sv] การออกเสียง : storfiskarna 0 โหวต