ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/03/2018 rekreationsområde [sv] การออกเสียงคำว่า rekreationsområde 0 โหวต
21/03/2018 maltodextrin [sv] การออกเสียงคำว่า maltodextrin 0 โหวต
21/03/2018 nedbrytbar [sv] การออกเสียงคำว่า nedbrytbar 0 โหวต
21/03/2018 osprängd [sv] การออกเสียงคำว่า osprängd 0 โหวต
21/03/2018 sandhaltig [sv] การออกเสียงคำว่า sandhaltig 0 โหวต
21/03/2018 lerhaltig [sv] การออกเสียงคำว่า lerhaltig 0 โหวต
21/03/2018 bränslesnålare [sv] การออกเสียงคำว่า bränslesnålare 0 โหวต
21/03/2018 hölada [sv] การออกเสียงคำว่า hölada 0 โหวต
21/03/2018 plogformation [sv] การออกเสียงคำว่า plogformation 0 โหวต
21/03/2018 tallfly [sv] การออกเสียงคำว่า tallfly 0 โหวต
21/03/2018 muskelenergi [sv] การออกเสียงคำว่า muskelenergi 0 โหวต
21/03/2018 anhedoni [sv] การออกเสียงคำว่า anhedoni 0 โหวต
21/03/2018 triumferande [sv] การออกเสียงคำว่า triumferande 0 โหวต
21/03/2018 Harry Potter [sv] การออกเสียงคำว่า Harry Potter 0 โหวต
21/03/2018 skarpkantad [sv] การออกเสียงคำว่า skarpkantad 0 โหวต
21/03/2018 sakförhållande [sv] การออกเสียงคำว่า sakförhållande 0 โหวต
21/03/2018 egenvarm [sv] การออกเสียงคำว่า egenvarm 0 โหวต
21/03/2018 Birgitta Birgersdotter [sv] การออกเสียงคำว่า Birgitta Birgersdotter 0 โหวต
21/03/2018 guider [sv] การออกเสียงคำว่า guider 0 โหวต
21/03/2018 invänd [sv] การออกเสียงคำว่า invänd 0 โหวต
21/03/2018 tala för [sv] การออกเสียงคำว่า tala för 0 โหวต
21/03/2018 omsätt [sv] การออกเสียงคำว่า omsätt 0 โหวต
21/03/2018 ombilda [sv] การออกเสียงคำว่า ombilda 0 โหวต
21/03/2018 traditionsbunden [sv] การออกเสียงคำว่า traditionsbunden 0 โหวต
21/03/2018 nöjeslokal [sv] การออกเสียงคำว่า nöjeslokal 0 โหวต
21/03/2018 pussla ihop [sv] การออกเสียงคำว่า pussla ihop 0 โหวต
21/03/2018 sötsaker [sv] การออกเสียงคำว่า sötsaker 0 โหวต
21/03/2018 kontorsråtta [sv] การออกเสียงคำว่า kontorsråtta 0 โหวต
21/03/2018 kontramärke [sv] การออกเสียงคำว่า kontramärke 0 โหวต
21/03/2018 Solgerd Isalv [sv] การออกเสียงคำว่า Solgerd Isalv 0 โหวต