สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/06/2018 Jägenstedt [sv] การออกเสียง : Jägenstedt 0 โหวต
18/06/2018 kjerste [sv] การออกเสียง : kjerste 0 โหวต
18/06/2018 ingelof [sv] การออกเสียง : ingelof 0 โหวต
18/06/2018 Kobbetorp [sv] การออกเสียง : Kobbetorp 0 โหวต
18/06/2018 samordnande [sv] การออกเสียง : samordnande 0 โหวต
18/06/2018 samordnande konjunktioner [sv] การออกเสียง : samordnande konjunktioner 0 โหวต
18/06/2018 Wirsén [sv] การออกเสียง : Wirsén 0 โหวต
18/06/2018 psykolingvistik [sv] การออกเสียง : psykolingvistik 0 โหวต
18/06/2018 konkordans [sv] การออกเสียง : konkordans 0 โหวต
18/06/2018 lotusställning [sv] การออกเสียง : lotusställning 0 โหวต
18/06/2018 förboka [sv] การออกเสียง : förboka 0 โหวต
18/06/2018 självkopierande [sv] การออกเสียง : självkopierande 0 โหวต
18/06/2018 Stenåkern [sv] การออกเสียง : Stenåkern 0 โหวต
18/06/2018 temperatursvängningar [sv] การออกเสียง : temperatursvängningar 0 โหวต
18/06/2018 messiansk [sv] การออกเสียง : messiansk 0 โหวต
18/06/2018 återanvändbar [sv] การออกเสียง : återanvändbar 0 โหวต
18/06/2018 knaperstekt [sv] การออกเสียง : knaperstekt 0 โหวต
18/06/2018 trädgårdsavfall [sv] การออกเสียง : trädgårdsavfall 0 โหวต
18/06/2018 Horatius [sv] การออกเสียง : Horatius 0 โหวต
18/06/2018 vanskött [sv] การออกเสียง : vanskött 0 โหวต
17/06/2018 klättersele [sv] การออกเสียง : klättersele 0 โหวต
17/06/2018 Laduryd [sv] การออกเสียง : Laduryd 0 โหวต
17/06/2018 Allatorp [sv] การออกเสียง : Allatorp 0 โหวต
17/06/2018 Mölletorp [sv] การออกเสียง : Mölletorp 0 โหวต
17/06/2018 Stuvehyltan [sv] การออกเสียง : Stuvehyltan 0 โหวต
17/06/2018 Emnabo [sv] การออกเสียง : Emnabo 0 โหวต
17/06/2018 Ragnabo [sv] การออกเสียง : Ragnabo 0 โหวต
17/06/2018 Lyckeby [sv] การออกเสียง : Lyckeby 0 โหวต
17/06/2018 Törnemåla [sv] การออกเสียง : Törnemåla 0 โหวต
17/06/2018 Applarum [sv] การออกเสียง : Applarum 0 โหวต