ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/01/2018 hekatomb [sv] การออกเสียงคำว่า hekatomb คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Tuna-Hästbergs gruva [sv] การออกเสียงคำว่า Tuna-Hästbergs gruva คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 bookmaker [sv] การออกเสียงคำว่า bookmaker คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 vadförmedlare [sv] การออกเสียงคำว่า vadförmedlare คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 bootleg [sv] การออกเสียงคำว่า bootleg คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 björkved [sv] การออกเสียงคำว่า björkved คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Mats Wahl [sv] การออกเสียงคำว่า Mats Wahl คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 skidklädd [sv] การออกเสียงคำว่า skidklädd คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 köldrysning [sv] การออกเสียงคำว่า köldrysning คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 Matts Dumell [sv] การออกเสียงคำว่า Matts Dumell คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 spåntak [sv] การออกเสียงคำว่า spåntak คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 molntyngd [sv] การออกเสียงคำว่า molntyngd คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 svartkrullig [sv] การออกเสียงคำว่า svartkrullig คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 struntpratare [sv] การออกเสียงคำว่า struntpratare คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 bredbrättad [sv] การออกเสียงคำว่า bredbrättad คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 snötrampad [sv] การออกเสียงคำว่า snötrampad คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 ta tillbaka [sv] การออกเสียงคำว่า ta tillbaka คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 flatsida [sv] การออกเสียงคำว่า flatsida คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 solsvedd [sv] การออกเสียงคำว่า solsvedd คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 dagkirurgi [sv] การออกเสียงคำว่า dagkirurgi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 varvsarbetare [sv] การออกเสียงคำว่า varvsarbetare คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 hörselhår [sv] การออกเสียงคำว่า hörselhår คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 löskefolk [sv] การออกเสียงคำว่า löskefolk คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 strängkall [sv] การออกเสียงคำว่า strängkall คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 välsmidd [sv] การออกเสียงคำว่า välsmidd คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 långväxt [sv] การออกเสียงคำว่า långväxt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 millimeterläsa [sv] การออกเสียงคำว่า millimeterläsa คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 morgongröt [sv] การออกเสียงคำว่า morgongröt คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 förila sig [sv] การออกเสียงคำว่า förila sig คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/01/2018 järnbeslagen [sv] การออกเสียงคำว่า järnbeslagen คะแนนโหวต 0 คะแนน