สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/01/2019 varg [sv] การออกเสียง : varg 0 โหวต
13/01/2019 Grähs [sv] การออกเสียง : Grähs 0 โหวต
13/01/2019 varbergare [sv] การออกเสียง : varbergare 0 โหวต
13/01/2019 normalflora [sv] การออกเสียง : normalflora 0 โหวต
13/01/2019 klosteröl [sv] การออกเสียง : klosteröl 0 โหวต
13/01/2019 Werkmäster [sv] การออกเสียง : Werkmäster 0 โหวต
13/01/2019 skurril [sv] การออกเสียง : skurril 0 โหวต
13/01/2019 loggia [sv] การออกเสียง : loggia 0 โหวต
13/01/2019 Malte Strömwall [sv] การออกเสียง : Malte Strömwall 0 โหวต
13/01/2019 Jaak Peetre [sv] การออกเสียง : Jaak Peetre 0 โหวต
13/01/2019 smörsångare [sv] การออกเสียง : smörsångare 0 โหวต
13/01/2019 Wirtanen [sv] การออกเสียง : Wirtanen 0 โหวต
13/01/2019 kuli [sv] การออกเสียง : kuli 0 โหวต
13/01/2019 kläckning [sv] การออกเสียง : kläckning 0 โหวต
13/01/2019 marklevande [sv] การออกเสียง : marklevande 0 โหวต
13/01/2019 närstudera [sv] การออกเสียง : närstudera 0 โหวต
13/01/2019 fossilfynd [sv] การออกเสียง : fossilfynd 0 โหวต
13/01/2019 barbiturat [sv] การออกเสียง : barbiturat 0 โหวต
13/01/2019 homogenisering [sv] การออกเสียง : homogenisering 0 โหวต
13/01/2019 kappsegling [sv] การออกเสียง : kappsegling 0 โหวต
13/01/2019 skalenlig [sv] การออกเสียง : skalenlig 0 โหวต
13/01/2019 teofyllin [sv] การออกเสียง : teofyllin 0 โหวต
13/01/2019 Sjöräddningen [sv] การออกเสียง : Sjöräddningen 0 โหวต
13/01/2019 kriminalteknisk [sv] การออกเสียง : kriminalteknisk 0 โหวต
13/01/2019 immuna [sv] การออกเสียง : immuna 0 โหวต
13/01/2019 måttlighetsdrickare [sv] การออกเสียง : måttlighetsdrickare 0 โหวต
13/01/2019 myggbiten [sv] การออกเสียง : myggbiten 0 โหวต
13/01/2019 antibakteriell [sv] การออกเสียง : antibakteriell 0 โหวต
13/01/2019 polerar [sv] การออกเสียง : polerar 0 โหวต
13/01/2019 projektansvarig [sv] การออกเสียง : projektansvarig 0 โหวต