สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/09/2019 cacha [sv] การออกเสียง : cacha 0 โหวต
17/09/2019 inaktuell [sv] การออกเสียง : inaktuell 0 โหวต
17/09/2019 ivrigare [sv] การออกเสียง : ivrigare 0 โหวต
17/09/2019 resesjuksköterska [sv] การออกเสียง : resesjuksköterska 0 โหวต
17/09/2019 stagnation [sv] การออกเสียง : stagnation 0 โหวต
17/09/2019 Dag Prawitz [sv] การออกเสียง : Dag Prawitz 0 โหวต
17/09/2019 Emma Gray Munthe [sv] การออกเสียง : Emma Gray Munthe 0 โหวต
16/09/2019 80-talet [sv] การออกเสียง : 80-talet 0 โหวต
14/09/2019 Carl Grimberg [sv] การออกเสียง : Carl Grimberg 0 โหวต
14/09/2019 pilbuskarna [sv] การออกเสียง : pilbuskarna 0 โหวต
14/09/2019 Esais Tegnér [sv] การออกเสียง : Esais Tegnér 0 โหวต
14/09/2019 minoisk [sv] การออกเสียง : minoisk 0 โหวต
14/09/2019 inkvisitionen [sv] การออกเสียง : inkvisitionen 0 โหวต
14/09/2019 katekumen [sv] การออกเสียง : katekumen 0 โหวต
14/09/2019 Flogsta [sv] การออกเสียง : Flogsta 0 โหวต
14/09/2019 Glimåkra [sv] การออกเสียง : Glimåkra 0 โหวต
14/09/2019 Stjärnsund [sv] การออกเสียง : Stjärnsund 0 โหวต
14/09/2019 Christopher Polhem [sv] การออกเสียง : Christopher Polhem 0 โหวต
14/09/2019 Fadderortsgatan [sv] การออกเสียง : Fadderortsgatan 0 โหวต
14/09/2019 Madelen Janogy [sv] การออกเสียง : Madelen Janogy 0 โหวต
14/09/2019 Jack Hermansson [sv] การออกเสียง : Jack Hermansson 0 โหวต
14/09/2019 kyldes [sv] การออกเสียง : kyldes 0 โหวต
14/09/2019 skarpögda [sv] การออกเสียง : skarpögda 0 โหวต
14/09/2019 mjornir [sv] การออกเสียง : mjornir 0 โหวต
14/09/2019 Ållongren [sv] การออกเสียง : Ållongren 0 โหวต
14/09/2019 Joakim Lamotte [sv] การออกเสียง : Joakim Lamotte 0 โหวต
14/09/2019 Eosinofila [sv] การออกเสียง : Eosinofila 0 โหวต
14/09/2019 Pannonien [sv] การออกเสียง : Pannonien 0 โหวต
14/09/2019 Övningstillfälle [sv] การออกเสียง : Övningstillfälle 0 โหวต
14/09/2019 Pneumokonios [sv] การออกเสียง : Pneumokonios 0 โหวต