สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/10/2018 tångbankar [sv] การออกเสียง : tångbankar 0 โหวต
23/10/2018 överrrock [sv] การออกเสียง : överrrock 0 โหวต
23/10/2018 morgonrockarna [sv] การออกเสียง : morgonrockarna 0 โหวต
23/10/2018 morgonrockar [sv] การออกเสียง : morgonrockar 0 โหวต
23/10/2018 morgonrocken [sv] การออกเสียง : morgonrocken 0 โหวต
23/10/2018 bankar [sv] การออกเสียง : bankar 0 โหวต
23/10/2018 sandbankarna [sv] การออกเสียง : sandbankarna 0 โหวต
23/10/2018 sandbankar [sv] การออกเสียง : sandbankar 0 โหวต
23/10/2018 sandbanken [sv] การออกเสียง : sandbanken 0 โหวต
23/10/2018 bankarna [sv] การออกเสียง : bankarna 0 โหวต
23/10/2018 flodbanken [sv] การออกเสียง : flodbanken 0 โหวต
23/10/2018 blodbankerna [sv] การออกเสียง : blodbankerna 0 โหวต
23/10/2018 blodbanker [sv] การออกเสียง : blodbanker 0 โหวต
23/10/2018 blodbanken [sv] การออกเสียง : blodbanken 0 โหวต
23/10/2018 blodbank [sv] การออกเสียง : blodbank 0 โหวต
23/10/2018 jordbankarna [sv] การออกเสียง : jordbankarna 0 โหวต
23/10/2018 jordbankar [sv] การออกเสียง : jordbankar 0 โหวต
23/10/2018 jordbanken [sv] การออกเสียง : jordbanken 0 โหวต
23/10/2018 jordbank [sv] การออกเสียง : jordbank 0 โหวต
23/10/2018 flodbankarna [sv] การออกเสียง : flodbankarna 0 โหวต
23/10/2018 flodbankar [sv] การออกเสียง : flodbankar 0 โหวต
23/10/2018 tångbanken [sv] การออกเสียง : tångbanken 0 โหวต
23/10/2018 tångbank [sv] การออกเสียง : tångbank 0 โหวต
23/10/2018 fiskebankarna [sv] การออกเสียง : fiskebankarna 0 โหวต
23/10/2018 fiskebankar [sv] การออกเสียง : fiskebankar 0 โหวต
23/10/2018 fiskebanken [sv] การออกเสียง : fiskebanken 0 โหวต
23/10/2018 tångbankarna [sv] การออกเสียง : tångbankarna 0 โหวต
23/10/2018 bufotalin [sv] การออกเสียง : bufotalin 0 โหวต
23/10/2018 dök [sv] การออกเสียง : dök 0 โหวต
23/10/2018 bruttonationalprodukt [sv] การออกเสียง : bruttonationalprodukt 0 โหวต