สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/05/2019 griot [sv] การออกเสียง : griot 0 โหวต
23/05/2019 listeria [sv] การออกเสียง : listeria 0 โหวต
21/05/2019 ozonskikt [sv] การออกเสียง : ozonskikt 0 โหวต
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] การออกเสียง : Fridleiv Ragnarsson 0 โหวต
21/05/2019 sololjan [sv] การออกเสียง : sololjan 0 โหวต
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] การออกเสียง : redskapsgymnastik 0 โหวต
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] การออกเสียง : guldmedaljörer 0 โหวต
21/05/2019 skullbroar [sv] การออกเสียง : skullbroar 0 โหวต
21/05/2019 vamptyp [sv] การออกเสียง : vamptyp 0 โหวต
21/05/2019 vamptyperna [sv] การออกเสียง : vamptyperna 0 โหวต
21/05/2019 vamptypen [sv] การออกเสียง : vamptypen 0 โหวต
21/05/2019 ängsbräsma [sv] การออกเสียง : ängsbräsma 0 โหวต
21/05/2019 Saipan [sv] การออกเสียง : Saipan 0 โหวต
21/05/2019 lidret [sv] การออกเสียง : lidret 0 โหวต
21/05/2019 vamptyper [sv] การออกเสียง : vamptyper 0 โหวต
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] การออกเสียง : Ludvig Igra 0 โหวต
21/05/2019 Tudela [sv] การออกเสียง : Tudela 0 โหวต
21/05/2019 sladdrar [sv] การออกเสียง : sladdrar 0 โหวต
21/05/2019 sladdra [sv] การออกเสียง : sladdra 0 โหวต
21/05/2019 domestik [sv] การออกเสียง : domestik 0 โหวต
21/05/2019 gelatiniserad [sv] การออกเสียง : gelatiniserad 0 โหวต
21/05/2019 okänslighet [sv] การออกเสียง : okänslighet 0 โหวต
21/05/2019 svinhus [sv] การออกเสียง : svinhus 0 โหวต
21/05/2019 kvällnar [sv] การออกเสียง : kvällnar 0 โหวต
21/05/2019 svinkätte [sv] การออกเสียง : svinkätte 0 โหวต
21/05/2019 förindustriell [sv] การออกเสียง : förindustriell 0 โหวต
21/05/2019 övningarna [sv] การออกเสียง : övningarna 0 โหวต
21/05/2019 Burton [sv] การออกเสียง : Burton 0 โหวต
21/05/2019 kustlabb [sv] การออกเสียง : kustlabb 0 โหวต
21/05/2019 undulaten [sv] การออกเสียง : undulaten 0 โหวต