สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/07/2019 kassarörelse [sv] การออกเสียง : kassarörelse 0 โหวต
03/07/2019 lottarörelsen [sv] การออกเสียง : lottarörelsen 0 โหวต
03/07/2019 lottarörelser [sv] การออกเสียง : lottarörelser 0 โหวต
03/07/2019 lottarörelse [sv] การออกเสียง : lottarörelse 0 โหวต
03/07/2019 böljerörelser [sv] การออกเสียง : böljerörelser 0 โหวต
03/07/2019 böljerörelsen [sv] การออกเสียง : böljerörelsen 0 โหวต
03/07/2019 linjerörelsen [sv] การออกเสียง : linjerörelsen 0 โหวต
03/07/2019 flankrörelserna [sv] การออกเสียง : flankrörelserna 0 โหวต
03/07/2019 spräcker [sv] การออกเสียง : spräcker 0 โหวต
03/07/2019 brottsplats [sv] การออกเสียง : brottsplats 0 โหวต
03/07/2019 söver [sv] การออกเสียง : söver 0 โหวต
03/07/2019 dränker [sv] การออกเสียง : dränker 0 โหวต
03/07/2019 Marma [sv] การออกเสียง : Marma 0 โหวต
02/07/2019 svettdroppe [sv] การออกเสียง : svettdroppe 0 โหวต
02/07/2019 Köja och Nyhamn [sv] การออกเสียง : Köja och Nyhamn 0 โหวต
02/07/2019 tsunamin [sv] การออกเสียง : tsunamin 0 โหวต
02/07/2019 Östasien [sv] การออกเสียง : Östasien 0 โหวต
30/06/2019 stegpall [sv] การออกเสียง : stegpall 0 โหวต
30/06/2019 Peps Persson [sv] การออกเสียง : Peps Persson 0 โหวต
30/06/2019 klisterborste [sv] การออกเสียง : klisterborste 0 โหวต
30/06/2019 nejlikbrosking [sv] การออกเสียง : nejlikbrosking 0 โหวต
30/06/2019 ostronmussling [sv] การออกเสียง : ostronmussling 0 โหวต
29/06/2019 flacktång [sv] การออกเสียง : flacktång 0 โหวต
29/06/2019 krokett [sv] การออกเสียง : krokett 0 โหวต
29/06/2019 fågelbo [sv] การออกเสียง : fågelbo 0 โหวต
29/06/2019 lateral [sv] การออกเสียง : lateral 0 โหวต
29/06/2019 Andamansjön [sv] การออกเสียง : Andamansjön 0 โหวต
29/06/2019 1849 [sv] การออกเสียง : 1849 0 โหวต
28/06/2019 Gjallarhorn [sv] การออกเสียง : Gjallarhorn 0 โหวต
27/06/2019 fladdermössen [sv] การออกเสียง : fladdermössen 0 โหวต