สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/08/2018 skadeinsekt [sv] การออกเสียง : skadeinsekt 0 โหวต
19/08/2018 bitskhet [sv] การออกเสียง : bitskhet 0 โหวต
19/08/2018 formulerande [sv] การออกเสียง : formulerande 0 โหวต
19/08/2018 skadebringande [sv] การออกเสียง : skadebringande 0 โหวต
19/08/2018 Ampel [sv] การออกเสียง : Ampel 0 โหวต
19/08/2018 påflugenhet [sv] การออกเสียง : påflugenhet 0 โหวต
19/08/2018 självtäckande [sv] การออกเสียง : självtäckande 0 โหวต
19/08/2018 övernattande [sv] การออกเสียง : övernattande 0 โหวต
19/08/2018 guldskimrande [sv] การออกเสียง : guldskimrande 0 โหวต
19/08/2018 Mohsen [sv] การออกเสียง : Mohsen 0 โหวต
19/08/2018 hemmagata [sv] การออกเสียง : hemmagata 0 โหวต
19/08/2018 digital multimeter [sv] การออกเสียง : digital multimeter 0 โหวต
19/08/2018 miljonhövdad [sv] การออกเสียง : miljonhövdad 0 โหวต
19/08/2018 kelt [sv] การออกเสียง : kelt 0 โหวต
19/08/2018 budgetresenär [sv] การออกเสียง : budgetresenär 0 โหวต
19/08/2018 John Morelius [sv] การออกเสียง : John Morelius 0 โหวต
19/08/2018 glansögd [sv] การออกเสียง : glansögd 0 โหวต
19/08/2018 burkvis [sv] การออกเสียง : burkvis 0 โหวต
19/08/2018 timtaxa [sv] การออกเสียง : timtaxa 0 โหวต
19/08/2018 pappersexercis [sv] การออกเสียง : pappersexercis 0 โหวต
19/08/2018 tankställe [sv] การออกเสียง : tankställe 0 โหวต
19/08/2018 påsvis [sv] การออกเสียง : påsvis 0 โหวต
19/08/2018 knirra [sv] การออกเสียง : knirra 0 โหวต
19/08/2018 Waterloo [sv] การออกเสียง : Waterloo 0 โหวต
19/08/2018 Gouda [sv] การออกเสียง : Gouda 0 โหวต
19/08/2018 förbudsskylt [sv] การออกเสียง : förbudsskylt 0 โหวต
19/08/2018 pastoral [sv] การออกเสียง : pastoral 0 โหวต
18/08/2018 soltimme [sv] การออกเสียง : soltimme 0 โหวต
18/08/2018 storprickig [sv] การออกเสียง : storprickig 0 โหวต
18/08/2018 vinterskada [sv] การออกเสียง : vinterskada 0 โหวต