สมาชิก:

pernys32

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ pernys32

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/06/2019 Deklamation [sv] การออกเสียง : Deklamation 0 โหวต
07/05/2019 plantyper [sv] การออกเสียง : plantyper โดย Owain
07/05/2019 filmtyper [sv] การออกเสียง : filmtyper โดย Owain
07/05/2019 skoltyper [sv] การออกเสียง : skoltyper โดย Owain
07/05/2019 folktyper [sv] การออกเสียง : folktyper โดย Owain
07/05/2019 fenotyper [sv] การออกเสียง : fenotyper โดย Owain
07/05/2019 ekotyper [sv] การออกเสียง : ekotyper โดย Owain
07/05/2019 vintyper [sv] การออกเสียง : vintyper โดย Owain
07/05/2019 vamptyper [sv] การออกเสียง : vamptyper 0 โหวต
07/05/2019 genotyper [sv] การออกเสียง : genotyper โดย Owain
07/05/2019 kalotyper [sv] การออกเสียง : kalotyper โดย Owain
07/05/2019 naturtyper [sv] การออกเสียง : naturtyper โดย Owain
07/05/2019 djurtyper [sv] การออกเสียง : djurtyper โดย Owain
07/05/2019 särtyper [sv] การออกเสียง : särtyper โดย Owain
07/05/2019 urtyper [sv] การออกเสียง : urtyper โดย Owain
07/05/2019 livstyper [sv] การออกเสียง : livstyper โดย Owain
07/05/2019 verstyper [sv] การออกเสียง : verstyper โดย Owain
07/05/2019 rastyper [sv] การออกเสียง : rastyper โดย Owain
07/05/2019 båttyper [sv] การออกเสียง : båttyper โดย Owain
07/05/2019 busstyper [sv] การออกเสียง : busstyper โดย Owain
05/05/2019 båttyperna [sv] การออกเสียง : båttyperna โดย GustafS
05/05/2019 hustyperna [sv] การออกเสียง : hustyperna โดย GustafS
05/05/2019 båttyp [sv] การออกเสียง : båttyp โดย GustafS
05/05/2019 båttypen [sv] การออกเสียง : båttypen โดย Owain
05/05/2019 livstyperna [sv] การออกเสียง : livstyperna โดย Owain
05/05/2019 hustyp [sv] การออกเสียง : hustyp โดย GustafS
05/05/2019 hustypen [sv] การออกเสียง : hustypen โดย Owain
05/05/2019 busstypen [sv] การออกเสียง : busstypen โดย Owain
05/05/2019 busstyperna [sv] การออกเสียง : busstyperna โดย Owain
05/05/2019 livstyp [sv] การออกเสียง : livstyp โดย Owain