ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
21/04/2017 peplo [pt] การออกเสียง : peplo 1 โหวต
29/05/2013 Gatofobia [pt] การออกเสียง : Gatofobia โดย jojobba
29/05/2013 Anatidaefobia [pt] การออกเสียง : Anatidaefobia โดย jojobba
29/05/2013 Antofobia [pt] การออกเสียง : Antofobia โดย jojobba
29/05/2013 anuptafobia [pt] การออกเสียง : anuptafobia โดย jojobba
29/05/2013 Astenofobia [pt] การออกเสียง : Astenofobia โดย jojobba
29/05/2013 ataxofobia [pt] การออกเสียง : ataxofobia โดย missligia
29/05/2013 monofobia [pt] การออกเสียง : monofobia โดย jojobba
29/05/2013 Aela [pt] การออกเสียง : Aela โดย jojobba
28/05/2013 Orion [pt] การออกเสียง : Orion โดย Luna031987
28/05/2013 Alcíbia [pt] การออกเสียง : Alcíbia โดย jojobba
28/05/2013 Amazonomaquia [pt] การออกเสียง : Amazonomaquia โดย jojobba
28/05/2013 Celeno [pt] การออกเสียง : Celeno โดย jojobba
28/05/2013 Guerra Ática [pt] การออกเสียง : Guerra Ática โดย jojobba
28/05/2013 Lampedo [pt] การออกเสียง : Lampedo โดย jojobba
28/05/2013 Marpesia [pt] การออกเสียง : Marpesia โดย jojobba
28/05/2013 Melanipe [pt] การออกเสียง : Melanipe โดย jojobba
28/05/2013 Molpadia [pt] การออกเสียง : Molpadia โดย jojobba
28/05/2013 Otrera [pt] การออกเสียง : Otrera โดย jojobba
28/05/2013 Pantariste [pt] การออกเสียง : Pantariste โดย jojobba
28/05/2013 PentesileiaEpisódio [pt] การออกเสียง : PentesileiaEpisódio โดย jojobba
28/05/2013 tessaliana [pt] การออกเสียง : tessaliana โดย jojobba
28/05/2013 gigantomaquia [pt] การออกเสียง : gigantomaquia โดย jojobba
28/05/2013 Guerra de Troia [pt] การออกเสียง : Guerra de Troia โดย jojobba
28/05/2013 titanomaquia [pt] การออกเสียง : titanomaquia โดย jojobba
28/05/2013 Delfos [pt] การออกเสียง : Delfos โดย jojobba
28/05/2013 Dídima [pt] การออกเสียง : Dídima โดย jojobba
28/05/2013 Dodona [pt] การออกเสียง : Dodona โดย jojobba
28/05/2013 Elêusis [pt] การออกเสียง : Elêusis โดย jojobba
28/05/2013 Rio Estige [pt] การออกเสียง : Rio Estige โดย jojobba