ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/04/2017 [rgn] การออกเสียง : cã 0 โหวต
21/04/2017 peplo [pt] การออกเสียง : peplo 0 โหวต
26/12/2010 lasanha [pt] การออกเสียง : lasanha 5 โหวต
26/12/2010 fitoblasto [pt] การออกเสียง : fitoblasto 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/12/2010 fitoclimático [pt] การออกเสียง : fitoclimático 0 โหวต
26/12/2010 fitado [pt] การออกเสียง : fitado 0 โหวต
25/12/2010 filirrostro [pt] การออกเสียง : filirrostro 0 โหวต
25/12/2010 filistinismo [pt] การออกเสียง : filistinismo 0 โหวต
25/12/2010 filitânico [pt] การออกเสียง : filitânico 0 โหวต
25/12/2010 filistino [pt] การออกเสียง : filistino 0 โหวต
25/12/2010 filite [pt] การออกเสียง : filite 0 โหวต
25/12/2010 filito [pt] การออกเสียง : filito 0 โหวต
25/12/2010 filogínio [pt] การออกเสียง : filogínio 0 โหวต
25/12/2010 filirena [pt] การออกเสียง : filirena 0 โหวต
25/12/2010 filobrânquio [pt] การออกเสียง : filobrânquio 0 โหวต
25/12/2010 filonegro [pt] การออกเสียง : filonegro 0 โหวต
25/12/2010 filoxantina [pt] การออกเสียง : filoxantina 0 โหวต
25/12/2010 entisicar [pt] การออกเสียง : entisicar 0 โหวต
25/12/2010 larguear [pt] การออกเสียง : larguear 0 โหวต
25/12/2010 filociânico [pt] การออกเสียง : filociânico 0 โหวต
25/12/2010 filocianina [pt] การออกเสียง : filocianina 0 โหวต
25/12/2010 filógino [pt] การออกเสียง : filógino 0 โหวต
25/12/2010 filógeno [pt] การออกเสียง : filógeno 0 โหวต
25/12/2010 filogenitura [pt] การออกเสียง : filogenitura 0 โหวต
25/12/2010 filogenético [pt] การออกเสียง : filogenético 0 โหวต
25/12/2010 filóforo [pt] การออกเสียง : filóforo 0 โหวต
25/12/2010 filófago [pt] การออกเสียง : filófago 0 โหวต
25/12/2010 filistriar [pt] การออกเสียง : filistriar 0 โหวต
25/12/2010 filodramático [pt] การออกเสียง : filodramático 0 โหวต
25/12/2010 filodoxo [pt] การออกเสียง : filodoxo 0 โหวต