ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2015 newly-wed [en] การออกเสียงคำว่า newly-wed คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2011 feasibly [en] การออกเสียงคำว่า feasibly คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2011 Twitter [en] การออกเสียงคำว่า Twitter คะแนนโหวต 1 คะแนน
26/05/2011 out [en] การออกเสียงคำว่า out คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/02/2011 quashed [en] การออกเสียงคำว่า quashed คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2011 consummate (verb) [en] การออกเสียงคำว่า consummate (verb) คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2011 consummate (adjective) [en] การออกเสียงคำว่า consummate (adjective) คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 Euclidean distance [en] การออกเสียงคำว่า Euclidean distance คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2011 excircle [en] การออกเสียงคำว่า excircle คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 folding [en] การออกเสียงคำว่า folding คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 social choice [en] การออกเสียงคำว่า social choice คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2011 Hamilton path [en] การออกเสียงคำว่า Hamilton path คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 implication [en] การออกเสียงคำว่า implication คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 least common multiple [en] การออกเสียงคำว่า least common multiple คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 fob somebody off [en] การออกเสียงคำว่า fob somebody off คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2011 Ms Flint [en] การออกเสียงคำว่า Ms Flint คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 inoffensiveness [en] การออกเสียงคำว่า inoffensiveness คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 shooters [en] การออกเสียงคำว่า shooters คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 disputed [en] การออกเสียงคำว่า disputed คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 thermodynamic [en] การออกเสียงคำว่า thermodynamic คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 diagnostics [en] การออกเสียงคำว่า diagnostics คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/02/2011 nucleotidase [en] การออกเสียงคำว่า nucleotidase คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 keeping up with the Joneses [en] การออกเสียงคำว่า keeping up with the Joneses คะแนนโหวต 2 คะแนน
19/02/2011 Charles Mingus [en] การออกเสียงคำว่า Charles Mingus คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 Ben Hur [en] การออกเสียงคำว่า Ben Hur คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 undergoing [en] การออกเสียงคำว่า undergoing คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 actinism [en] การออกเสียงคำว่า actinism คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 chumminess [en] การออกเสียงคำว่า chumminess คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 31st [en] การออกเสียงคำว่า 31st คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/02/2011 leave-taking [en] การออกเสียงคำว่า leave-taking คะแนนโหวต 0 คะแนน