ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
08/08/2016 Aberdaugleddau [cy] Aberdaugleddau การออกเสียง โดยgrugiar
28/02/2011 consummate (adjective) [en] consummate (adjective) การออกเสียง โดยnewjustine
11/02/2011 avenaceous [en] avenaceous การออกเสียง โดยvtsoar
11/02/2011 avifauna [en] avifauna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 auger [en] auger การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 auscultation [en] auscultation การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/02/2011 attainder [en] attainder การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/02/2011 argufy [en] argufy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 argy-bargy [en] argy-bargy การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/02/2011 armillary [en] armillary การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 astraphobia [en] astraphobia การออกเสียง โดยebbw
11/02/2011 atlantean [en] atlantean การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 argosy [en] argosy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 appanage [en] appanage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 archimage [en] archimage การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 arctophile [en] arctophile การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 areology [en] areology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 annalist [en] annalist การออกเสียง โดยScrybler
11/02/2011 anonym [en] anonym การออกเสียง 1คะแนนโหวต
11/02/2011 anthroponym [en] anthroponym การออกเสียง โดยdorabora
11/02/2011 antiphony [en] antiphony การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 antiphrasis [en] antiphrasis การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/02/2011 antitussive [en] antitussive การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
11/02/2011 animatronics [en] animatronics การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 amphibology [en] amphibology การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 anabasis [en] anabasis การออกเสียง โดยmforster1uk
11/02/2011 anabiosis [en] anabiosis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 analects [en] analects การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 analphabetic [en] analphabetic การออกเสียง 0คะแนนโหวต
11/02/2011 androcracy [en] androcracy การออกเสียง โดยwordfactory