ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
08/08/2016 Aberdaugleddau [cy] การออกเสียงคำว่า Aberdaugleddau โดย grugiar
28/02/2011 consummate (adjective) [en] การออกเสียงคำว่า consummate (adjective) โดย zeekewlmin
11/02/2011 avenaceous [en] การออกเสียงคำว่า avenaceous โดย vtsoar
11/02/2011 avifauna [en] การออกเสียงคำว่า avifauna คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 auger [en] การออกเสียงคำว่า auger คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 auscultation [en] การออกเสียงคำว่า auscultation คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 attainder [en] การออกเสียงคำว่า attainder คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 argufy [en] การออกเสียงคำว่า argufy คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 argy-bargy [en] การออกเสียงคำว่า argy-bargy คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 armillary [en] การออกเสียงคำว่า armillary คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 astraphobia [en] การออกเสียงคำว่า astraphobia โดย ebbw
11/02/2011 atlantean [en] การออกเสียงคำว่า atlantean คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 argosy [en] การออกเสียงคำว่า argosy คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 appanage [en] การออกเสียงคำว่า appanage คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 archimage [en] การออกเสียงคำว่า archimage คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 arctophile [en] การออกเสียงคำว่า arctophile คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 areology [en] การออกเสียงคำว่า areology คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 annalist [en] การออกเสียงคำว่า annalist โดย Scrybler
11/02/2011 anonym [en] การออกเสียงคำว่า anonym คะแนนโหวต 1 คะแนน
11/02/2011 anthroponym [en] การออกเสียงคำว่า anthroponym โดย dorabora
11/02/2011 antiphony [en] การออกเสียงคำว่า antiphony คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 antiphrasis [en] การออกเสียงคำว่า antiphrasis คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 antitussive [en] การออกเสียงคำว่า antitussive คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 animatronics [en] การออกเสียงคำว่า animatronics คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 amphibology [en] การออกเสียงคำว่า amphibology คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 anabasis [en] การออกเสียงคำว่า anabasis โดย mforster1uk
11/02/2011 anabiosis [en] การออกเสียงคำว่า anabiosis คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 analects [en] การออกเสียงคำว่า analects คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 analphabetic [en] การออกเสียงคำว่า analphabetic คะแนนโหวต 0 คะแนน
11/02/2011 androcracy [en] การออกเสียงคำว่า androcracy โดย wordfactory