ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
08/08/2016 Aberdaugleddau [cy] การออกเสียง : Aberdaugleddau โดย grugiar
28/02/2011 consummate (adjective) [en] การออกเสียง : consummate (adjective) โดย zeekewlmin
11/02/2011 avenaceous [en] การออกเสียง : avenaceous โดย vtsoar
11/02/2011 avifauna [en] การออกเสียง : avifauna 0 โหวต
11/02/2011 auger [en] การออกเสียง : auger 1 โหวต
11/02/2011 auscultation [en] การออกเสียง : auscultation 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 attainder [en] การออกเสียง : attainder 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 argufy [en] การออกเสียง : argufy 0 โหวต
11/02/2011 argy-bargy [en] การออกเสียง : argy-bargy 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 armillary [en] การออกเสียง : armillary 0 โหวต
11/02/2011 astraphobia [en] การออกเสียง : astraphobia โดย ebbw
11/02/2011 atlantean [en] การออกเสียง : atlantean 0 โหวต
11/02/2011 argosy [en] การออกเสียง : argosy 0 โหวต
11/02/2011 appanage [en] การออกเสียง : appanage 0 โหวต
11/02/2011 archimage [en] การออกเสียง : archimage 0 โหวต
11/02/2011 arctophile [en] การออกเสียง : arctophile 0 โหวต
11/02/2011 areology [en] การออกเสียง : areology 0 โหวต
11/02/2011 annalist [en] การออกเสียง : annalist โดย Scrybler
11/02/2011 anonym [en] การออกเสียง : anonym 1 โหวต
11/02/2011 anthroponym [en] การออกเสียง : anthroponym โดย dorabora
11/02/2011 antiphony [en] การออกเสียง : antiphony 0 โหวต
11/02/2011 antiphrasis [en] การออกเสียง : antiphrasis 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 antitussive [en] การออกเสียง : antitussive 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 animatronics [en] การออกเสียง : animatronics 0 โหวต
11/02/2011 amphibology [en] การออกเสียง : amphibology 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/02/2011 anabasis [en] การออกเสียง : anabasis โดย mforster1uk
11/02/2011 anabiosis [en] การออกเสียง : anabiosis 0 โหวต
11/02/2011 analects [en] การออกเสียง : analects 0 โหวต
11/02/2011 analphabetic [en] การออกเสียง : analphabetic 0 โหวต
11/02/2011 androcracy [en] การออกเสียง : androcracy โดย wordfactory