ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/06/2015 newly-wed [en] การออกเสียง : newly-wed 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/07/2011 feasibly [en] การออกเสียง : feasibly 0 โหวต
26/05/2011 Twitter [en] การออกเสียง : Twitter 2 โหวต
26/05/2011 out [en] การออกเสียง : out 1 โหวต
28/02/2011 quashed [en] การออกเสียง : quashed 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2011 consummate (verb) [en] การออกเสียง : consummate (verb) 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/02/2011 consummate (adjective) [en] การออกเสียง : consummate (adjective) 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 Euclidean distance [en] การออกเสียง : Euclidean distance 1 โหวต
19/02/2011 excircle [en] การออกเสียง : excircle 0 โหวต
19/02/2011 folding [en] การออกเสียง : folding 0 โหวต
19/02/2011 social choice [en] การออกเสียง : social choice 1 โหวต
19/02/2011 Hamilton path [en] การออกเสียง : Hamilton path 0 โหวต
19/02/2011 implication [en] การออกเสียง : implication 0 โหวต
19/02/2011 least common multiple [en] การออกเสียง : least common multiple 0 โหวต
19/02/2011 fob somebody off [en] การออกเสียง : fob somebody off 1 โหวต
19/02/2011 Ms Flint [en] การออกเสียง : Ms Flint 0 โหวต
19/02/2011 inoffensiveness [en] การออกเสียง : inoffensiveness 0 โหวต
19/02/2011 shooters [en] การออกเสียง : shooters 0 โหวต
19/02/2011 disputed [en] การออกเสียง : disputed 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 thermodynamic [en] การออกเสียง : thermodynamic 0 โหวต
19/02/2011 diagnostics [en] การออกเสียง : diagnostics 1 โหวต
19/02/2011 nucleotidase [en] การออกเสียง : nucleotidase 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 Charles Mingus [en] การออกเสียง : Charles Mingus 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/02/2011 Ben Hur [en] การออกเสียง : Ben Hur 0 โหวต
19/02/2011 undergoing [en] การออกเสียง : undergoing 0 โหวต
19/02/2011 actinism [en] การออกเสียง : actinism 0 โหวต
19/02/2011 chumminess [en] การออกเสียง : chumminess 0 โหวต
19/02/2011 31st [en] การออกเสียง : 31st 0 โหวต
19/02/2011 leave-taking [en] การออกเสียง : leave-taking 0 โหวต
19/02/2011 gossipy [en] การออกเสียง : gossipy 0 โหวต