ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
05/07/2018 Hlöðver [is] การออกเสียง : Hlöðver 0 โหวต
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] การออกเสียง : Sauðárdalsstífla 0 โหวต
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] การออกเสียง : Hafrahvammagljúfur 0 โหวต
19/03/2018 Stakksfjörður [is] การออกเสียง : Stakksfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Haffjörður [is] การออกเสียง : Haffjörður 0 โหวต
19/03/2018 Suðurfirðir [is] การออกเสียง : Suðurfirðir 0 โหวต
19/03/2018 Hestfjörður [is] การออกเสียง : Hestfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Kaldalón [is] การออกเสียง : Kaldalón 0 โหวต
19/03/2018 Bitrufjörður [is] การออกเสียง : Bitrufjörður 0 โหวต
19/03/2018 Bakkaflói [is] การออกเสียง : Bakkaflói 0 โหวต
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] การออกเสียง : Nýpsfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Héraðsflói [is] การออกเสียง : Héraðsflói 0 โหวต
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] การออกเสียง : Norðfjarðarflói 0 โหวต
19/03/2018 Hellisfjörður [is] การออกเสียง : Hellisfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Viðfjörður [is] การออกเสียง : Viðfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Íshólsvatn [is] การออกเสียง : Íshólsvatn 0 โหวต
19/03/2018 Hágöngulon [is] การออกเสียง : Hágöngulon 0 โหวต
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] การออกเสียง : Loðmundarvatn 0 โหวต
19/03/2018 Ljótipollur [is] การออกเสียง : Ljótipollur 0 โหวต
19/03/2018 Bláhylur [is] การออกเสียง : Bláhylur 0 โหวต
19/03/2018 Reyðarvatn [is] การออกเสียง : Reyðarvatn 0 โหวต
19/03/2018 Hópið [is] การออกเสียง : Hópið 0 โหวต
19/03/2018 Þrándarjökull [is] การออกเสียง : Þrándarjökull 0 โหวต
19/03/2018 Falljökull [is] การออกเสียง : Falljökull 0 โหวต
19/03/2018 Lundey [is] การออกเสียง : Lundey 0 โหวต
19/03/2018 Þórishólmur [is] การออกเสียง : Þórishólmur 0 โหวต
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] การออกเสียง : Hafnarhólmi 0 โหวต
19/03/2018 Borgarhólmur [is] การออกเสียง : Borgarhólmur 0 โหวต
19/03/2018 Skrúður [is] การออกเสียง : Skrúður 0 โหวต
19/03/2018 Reynisfjall [is] การออกเสียง : Reynisfjall 0 โหวต