ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ รายการโหวต
05/07/2018
การออกเสียง : Hlöðver
Hlöðver [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Sauðárdalsstífla
Sauðárdalsstífla [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hafrahvammagljúfur
Hafrahvammagljúfur [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Stakksfjörður
Stakksfjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Haffjörður
Haffjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Suðurfirðir
Suðurfirðir [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hestfjörður
Hestfjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Kaldalón
Kaldalón [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Bitrufjörður
Bitrufjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Bakkaflói
Bakkaflói [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Nýpsfjörður
Nýpsfjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Héraðsflói
Héraðsflói [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Norðfjarðarflói
Norðfjarðarflói [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hellisfjörður
Hellisfjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Viðfjörður
Viðfjörður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Íshólsvatn
Íshólsvatn [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hágöngulon
Hágöngulon [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Loðmundarvatn
Loðmundarvatn [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Ljótipollur
Ljótipollur [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Bláhylur
Bláhylur [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Reyðarvatn
Reyðarvatn [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hópið
Hópið [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Þrándarjökull
Þrándarjökull [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Falljökull
Falljökull [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Lundey
Lundey [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Þórishólmur
Þórishólmur [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Hafnarhólmi
Hafnarhólmi [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Borgarhólmur
Borgarhólmur [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Skrúður
Skrúður [is] 0 โหวต
19/03/2018
การออกเสียง : Reynisfjall
Reynisfjall [is] 0 โหวต