ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/10/2016 Ardrossan [en] การออกเสียงคำว่า Ardrossan โดย sdoerr
25/10/2012 velkomnar [is] การออกเสียงคำว่า velkomnar คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2012 velkomnir [is] การออกเสียงคำว่า velkomnir คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/10/2012 Myon [fr] การออกเสียงคำว่า Myon โดย Pat91
02/06/2011 skálmöld [is] การออกเสียงคำว่า skálmöld โดย Sindrijo
24/05/2011 Muircheartach [ga] การออกเสียงคำว่า Muircheartach โดย BridEilis
10/05/2011 géologique [fr] การออกเสียงคำว่า géologique โดย Constant
01/05/2011 Njarðvík [is] การออกเสียงคำว่า Njarðvík โดย Gudrun
01/05/2011 Hafnir [is] การออกเสียงคำว่า Hafnir โดย Gudrun
01/05/2011 Hellissandur [is] การออกเสียงคำว่า Hellissandur โดย Gudrun
01/05/2011 Rif [is] การออกเสียงคำว่า Rif โดย Gudrun
01/05/2011 Ólafsvík [is] การออกเสียงคำว่า Ólafsvík โดย Gudrun
01/05/2011 Búðardalur [is] การออกเสียงคำว่า Búðardalur โดย Gudrun
01/05/2011 Bíldudalur [is] การออกเสียงคำว่า Bíldudalur โดย Gudrun
01/05/2011 Þingeyri [is] การออกเสียงคำว่า Þingeyri โดย Gudrun
01/05/2011 Flateyri [is] การออกเสียงคำว่า Flateyri โดย Gudrun
01/05/2011 Suðureyri [is] การออกเสียงคำว่า Suðureyri โดย Gudrun
01/05/2011 Súðavík [is] การออกเสียงคำว่า Súðavík โดย Gudrun
01/05/2011 Hólmavík [is] การออกเสียงคำว่า Hólmavík โดย Gudrun
01/05/2011 Drangsnes [is] การออกเสียงคำว่า Drangsnes โดย Gudrun
01/05/2011 Hvammstangi [is] การออกเสียงคำว่า Hvammstangi โดย Gudrun
01/05/2011 Skagaströnd [is] การออกเสียงคำว่า Skagaströnd โดย Gudrun
01/05/2011 Hauganes [is] การออกเสียงคำว่า Hauganes โดย Gudrun
01/05/2011 Hjalteyri [is] การออกเสียงคำว่า Hjalteyri โดย Gudrun
01/05/2011 Hrafnagil [is] การออกเสียงคำว่า Hrafnagil โดย Gudrun
01/05/2011 Reykjahlíð [is] การออกเสียงคำว่า Reykjahlíð โดย Gudrun
01/05/2011 Kópasker [is] การออกเสียงคำว่า Kópasker คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2011 Raufarhöfn [is] การออกเสียงคำว่า Raufarhöfn คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2011 Fellabær [is] การออกเสียงคำว่า Fellabær คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/05/2011 Bakkagerði [is] การออกเสียงคำว่า Bakkagerði คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด