ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/10/2016 Ardrossan [en] Ardrossan การออกเสียง โดยsdoerr
25/10/2012 velkomnar [is] velkomnar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/10/2012 velkomnir [is] velkomnir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/10/2012 Myon [fr] Myon การออกเสียง โดยPat91
02/06/2011 skálmöld [is] skálmöld การออกเสียง โดยSindrijo
24/05/2011 Muircheartach [ga] Muircheartach การออกเสียง โดยBridEilis
10/05/2011 géologique [fr] géologique การออกเสียง โดยConstant
01/05/2011 Njarðvík [is] Njarðvík การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hafnir [is] Hafnir การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hellissandur [is] Hellissandur การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Rif [is] Rif การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Ólafsvík [is] Ólafsvík การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Búðardalur [is] Búðardalur การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Bíldudalur [is] Bíldudalur การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Þingeyri [is] Þingeyri การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Flateyri [is] Flateyri การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Suðureyri [is] Suðureyri การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Súðavík [is] Súðavík การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hólmavík [is] Hólmavík การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Drangsnes [is] Drangsnes การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hvammstangi [is] Hvammstangi การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Skagaströnd [is] Skagaströnd การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hauganes [is] Hauganes การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hjalteyri [is] Hjalteyri การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Hrafnagil [is] Hrafnagil การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Reykjahlíð [is] Reykjahlíð การออกเสียง โดยGudrun
01/05/2011 Kópasker [is] Kópasker การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/05/2011 Raufarhöfn [is] Raufarhöfn การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/05/2011 Fellabær [is] Fellabær การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
01/05/2011 Bakkagerði [is] Bakkagerði การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด