ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/02/2017 andsælis [is] andsælis การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Jónasardóttir [is] Jónasardóttir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Hágöfgi [is] Hágöfgi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 hvílíkur [is] hvílíkur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 hlutina [is] hlutina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 hlutinn [is] hlutinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Sumarólympíuleikarnir [is] Sumarólympíuleikarnir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Hánýpur [is] Hánýpur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Hveradalir [is] Hveradalir การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Griðungum [is] Griðungum การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 plís [is] plís การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 áfylling [is] áfylling การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 nettur [is] nettur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 leiksvæði [is] leiksvæði การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 áliðinn [is] áliðinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Málmhaus [is] Málmhaus การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Guðni Thorlacius Jóhannesson [is] Guðni Thorlacius Jóhannesson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Landslagið [is] Landslagið การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 einhvern tíma [is] einhvern tíma การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Jólaköttur [is] Jólaköttur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Hallfreður [is] Hallfreður การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 skjótur [is] skjótur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 Lífsförunaut [is] Lífsförunaut การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 gleymdur [is] gleymdur การออกเสียง 0คะแนนโหวต
29/06/2016 sofnaður [is] sofnaður การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 sýndu [is] sýndu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] Vor í Vaglaskógi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 Fossaröðin [is] Fossaröðin การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] Rögnvaldsson การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/06/2016 guðspjall [is] guðspjall การออกเสียง 0คะแนนโหวต