ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/02/2017 andsælis [is] การออกเสียงคำว่า andsælis คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Jónasardóttir [is] การออกเสียงคำว่า Jónasardóttir คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Hágöfgi [is] การออกเสียงคำว่า Hágöfgi คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 hvílíkur [is] การออกเสียงคำว่า hvílíkur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 hlutina [is] การออกเสียงคำว่า hlutina คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 hlutinn [is] การออกเสียงคำว่า hlutinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Sumarólympíuleikarnir [is] การออกเสียงคำว่า Sumarólympíuleikarnir คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Hánýpur [is] การออกเสียงคำว่า Hánýpur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Hveradalir [is] การออกเสียงคำว่า Hveradalir คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Griðungum [is] การออกเสียงคำว่า Griðungum คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 plís [is] การออกเสียงคำว่า plís คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 áfylling [is] การออกเสียงคำว่า áfylling คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 nettur [is] การออกเสียงคำว่า nettur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 leiksvæði [is] การออกเสียงคำว่า leiksvæði คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 áliðinn [is] การออกเสียงคำว่า áliðinn คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Málmhaus [is] การออกเสียงคำว่า Málmhaus คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Guðni Thorlacius Jóhannesson [is] การออกเสียงคำว่า Guðni Thorlacius Jóhannesson คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Landslagið [is] การออกเสียงคำว่า Landslagið คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 einhvern tíma [is] การออกเสียงคำว่า einhvern tíma คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Jólaköttur [is] การออกเสียงคำว่า Jólaköttur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Hallfreður [is] การออกเสียงคำว่า Hallfreður คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 skjótur [is] การออกเสียงคำว่า skjótur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 Lífsförunaut [is] การออกเสียงคำว่า Lífsförunaut คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 gleymdur [is] การออกเสียงคำว่า gleymdur คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/06/2016 sofnaður [is] การออกเสียงคำว่า sofnaður คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 sýndu [is] การออกเสียงคำว่า sýndu คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 Vor í Vaglaskógi [is] การออกเสียงคำว่า Vor í Vaglaskógi คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 Fossaröðin [is] การออกเสียงคำว่า Fossaröðin คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 Rögnvaldsson [is] การออกเสียงคำว่า Rögnvaldsson คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/06/2016 guðspjall [is] การออกเสียงคำว่า guðspjall คะแนนโหวต 0 คะแนน