ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] การออกเสียงคำว่า Sauðárdalsstífla 0 โหวต
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] การออกเสียงคำว่า Hafrahvammagljúfur 0 โหวต
19/03/2018 Stakksfjörður [is] การออกเสียงคำว่า Stakksfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Haffjörður [is] การออกเสียงคำว่า Haffjörður 0 โหวต
19/03/2018 Suðurfirðir [is] การออกเสียงคำว่า Suðurfirðir 0 โหวต
19/03/2018 Hestfjörður [is] การออกเสียงคำว่า Hestfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Kaldalón [is] การออกเสียงคำว่า Kaldalón 0 โหวต
19/03/2018 Bitrufjörður [is] การออกเสียงคำว่า Bitrufjörður 0 โหวต
19/03/2018 Bakkaflói [is] การออกเสียงคำว่า Bakkaflói 0 โหวต
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] การออกเสียงคำว่า Nýpsfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Héraðsflói [is] การออกเสียงคำว่า Héraðsflói 0 โหวต
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] การออกเสียงคำว่า Norðfjarðarflói 0 โหวต
19/03/2018 Hellisfjörður [is] การออกเสียงคำว่า Hellisfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Viðfjörður [is] การออกเสียงคำว่า Viðfjörður 0 โหวต
19/03/2018 Íshólsvatn [is] การออกเสียงคำว่า Íshólsvatn 0 โหวต
19/03/2018 Hágöngulon [is] การออกเสียงคำว่า Hágöngulon 0 โหวต
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] การออกเสียงคำว่า Loðmundarvatn 0 โหวต
19/03/2018 Ljótipollur [is] การออกเสียงคำว่า Ljótipollur 0 โหวต
19/03/2018 Bláhylur [is] การออกเสียงคำว่า Bláhylur 0 โหวต
19/03/2018 Reyðarvatn [is] การออกเสียงคำว่า Reyðarvatn 0 โหวต
19/03/2018 Hópið [is] การออกเสียงคำว่า Hópið 0 โหวต
19/03/2018 Þrándarjökull [is] การออกเสียงคำว่า Þrándarjökull 0 โหวต
19/03/2018 Falljökull [is] การออกเสียงคำว่า Falljökull 0 โหวต
19/03/2018 Lundey [is] การออกเสียงคำว่า Lundey 0 โหวต
19/03/2018 Þórishólmur [is] การออกเสียงคำว่า Þórishólmur 0 โหวต
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] การออกเสียงคำว่า Hafnarhólmi 0 โหวต
19/03/2018 Borgarhólmur [is] การออกเสียงคำว่า Borgarhólmur 0 โหวต
19/03/2018 Skrúður [is] การออกเสียงคำว่า Skrúður 0 โหวต
19/03/2018 Reynisfjall [is] การออกเสียงคำว่า Reynisfjall 0 โหวต
19/03/2018 Kakali [is] การออกเสียงคำว่า Kakali 0 โหวต