ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/05/2018 solo come un cane [it] การออกเสียง : solo come un cane 0 โหวต
28/05/2018 avere del geniale [it] การออกเสียง : avere del geniale 1 โหวต
28/05/2018 autospazzatrice [it] การออกเสียง : autospazzatrice 0 โหวต
21/05/2018 di bell'aspetto [it] การออกเสียง : di bell'aspetto 0 โหวต
21/05/2018 codice di accesso [it] การออกเสียง : codice di accesso 0 โหวต
21/05/2018 buco nell'acqua [it] การออกเสียง : buco nell'acqua 0 โหวต
21/05/2018 Costanza Miriano [it] การออกเสียง : Costanza Miriano 0 โหวต
21/05/2018 mister [it] การออกเสียง : mister 0 โหวต
21/05/2018 dialettofono [it] การออกเสียง : dialettofono 0 โหวต
21/05/2018 malaticci [it] การออกเสียง : malaticci 0 โหวต
21/05/2018 malaticcia [it] การออกเสียง : malaticcia 0 โหวต
21/05/2018 malaticce [it] การออกเสียง : malaticce 0 โหวต
20/05/2018 galoppino [it] การออกเสียง : galoppino 0 โหวต
20/05/2018 Curti [it] การออกเสียง : Curti 0 โหวต
20/05/2018 porta del paradiso [it] การออกเสียง : porta del paradiso 0 โหวต
20/05/2018 Riccardo Bellofiore [it] การออกเสียง : Riccardo Bellofiore 0 โหวต
20/05/2018 pulendo [it] การออกเสียง : pulendo 0 โหวต
22/08/2015 zagarese [it] การออกเสียง : zagarese 0 โหวต
22/08/2015 silicei [it] การออกเสียง : silicei 0 โหวต
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] การออกเสียง : piangere lacrime amare 0 โหวต
24/05/2014 Vecellio [it] การออกเสียง : Vecellio 0 โหวต
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] การออกเสียง : piangere lacrime di gioia 0 โหวต
24/05/2014 guanti del portiere [it] การออกเสียง : guanti del portiere 0 โหวต
24/05/2014 dischetto del rigore [it] การออกเสียง : dischetto del rigore 0 โหวต
24/05/2014 calcio di punizione [it] การออกเสียง : calcio di punizione 0 โหวต
26/03/2013 elastan [it] การออกเสียง : elastan 0 โหวต
26/03/2013 entusiasmo [it] การออกเสียง : entusiasmo 0 โหวต
01/01/2013 accomodàti [it] การออกเสียง : accomodàti 0 โหวต
01/01/2013 giudichino [it] การออกเสียง : giudichino 0 โหวต
01/01/2013 interpellino [it] การออกเสียง : interpellino 0 โหวต