ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
22/08/2015 zagarese [it] การออกเสียงคำว่า zagarese คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/08/2015 silicei [it] การออกเสียงคำว่า silicei คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 piangere lacrime amare [it] การออกเสียงคำว่า piangere lacrime amare คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 Vecellio [it] การออกเสียงคำว่า Vecellio คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 piangere lacrime di gioia [it] การออกเสียงคำว่า piangere lacrime di gioia คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 guanti del portiere [it] การออกเสียงคำว่า guanti del portiere คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 dischetto del rigore [it] การออกเสียงคำว่า dischetto del rigore คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/05/2014 calcio di punizione [it] การออกเสียงคำว่า calcio di punizione คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2013 elastan [it] การออกเสียงคำว่า elastan คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/03/2013 entusiasmo [it] การออกเสียงคำว่า entusiasmo คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 accomodàti [it] การออกเสียงคำว่า accomodàti คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 giudichino [it] การออกเสียงคำว่า giudichino คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 interpellino [it] การออกเสียงคำว่า interpellino คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 capìta [it] การออกเสียงคำว่า capìta คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 soffiarsi il naso [it] การออกเสียงคำว่า soffiarsi il naso คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
01/01/2013 acciambellare [it] การออกเสียงคำว่า acciambellare คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 raccoglierti [it] การออกเสียงคำว่า raccoglierti คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 affastellato [it] การออกเสียงคำว่า affastellato คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 istologicamente [it] การออกเสียงคำว่า istologicamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 cogliere alla sprovvista [it] การออกเสียงคำว่า cogliere alla sprovvista คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 assemblino [it] การออกเสียงคำว่า assemblino คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 vivano [it] การออกเสียงคำว่า vivano คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 sentano [it] การออกเสียงคำว่า sentano คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 ardesia [it] การออกเสียงคำว่า ardesia คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 disturbarla [it] การออกเสียงคำว่า disturbarla คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 Marinara [it] การออกเสียงคำว่า Marinara คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/01/2013 Ararat [it] การออกเสียงคำว่า Ararat คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/01/2012 Catanei [it] การออกเสียงคำว่า Catanei คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2011 Emio Greco [it] การออกเสียงคำว่า Emio Greco คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/08/2011 Hertziana [it] การออกเสียงคำว่า Hertziana คะแนนโหวต 0 คะแนน