หมวดหมู่:

what

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwhat

 • การออกเสียง : what what [en]
 • การออกเสียง : 什么 什么 [hak]
 • การออกเสียง : sa sa [fr]
 • การออกเสียง : ki ki [hu]
 • การออกเสียง : mitä mitä [fi]
 • การออกเสียง : co co [pl]
 • การออกเสียง : qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qu'il y a? [fr]
 • การออกเสียง : mikä mikä [fi]
 • การออกเสียง : whit whit [en]
 • การออกเสียง : איזה איזה [he]
 • การออกเสียง : wa wa [sco]
 • การออกเสียง : 奈 [zh]
 • การออกเสียง : šta šta [bs]
 • การออกเสียง : کیا کیا [ur]
 • การออกเสียง : なんがい (何階) なんがい (何階) [ja]
 • การออกเสียง : الذي الذي [ar]
 • การออกเสียง : איזו איזו [he]
 • การออกเสียง : اي اي [ar]
 • การออกเสียง : ania/ana ania/ana [ilo]
 • การออกเสียง : kuinka kuinka [fi]
 • การออกเสียง : কি? কি? [bn]
 • การออกเสียง : kîkwâyak kîkwâyak [cr]
 • การออกเสียง : tyuin tyuin [ngh]
 • การออกเสียง : enti enti [te]
 • การออกเสียง : kîkwâya kîkwâya [cr]
 • การออกเสียง : ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ [pa]
 • การออกเสียง : डूबने डूबने [hi]
 • การออกเสียง : ekan ekan [uz]
 • การออกเสียง : kîkwây kîkwây [cr]
 • การออกเสียง : ఏమిటి ఏమిటి [te]
 • การออกเสียง : 何物樣 何物樣 [wuu]
 • การออกเสียง : Kva Kva [nn]
 • การออกเสียง : อันใด อันใด [th]
 • การออกเสียง : dè [gd]
 • การออกเสียง : 何を 何を [ja]
 • การออกเสียง : naon naon [br]
 • การออกเสียง : କଣ କଣ [or]
 • การออกเสียง : چہ چہ [ur]
 • การออกเสียง : 啥个 啥个 [wuu]
 • บันทึกการออกเสียง : ຫຍັງ ຫຍັງ [lo] รอการออกเสียง