คำ: ania/ana

ใน:
ania/anaการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงania/anaในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: abayagbasaallawagiayabapagisu