หมวดหมู่:

verbo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbo

 • การออกเสียง : llorar
  llorar [es]
 • การออกเสียง : vamos
  vamos [pt]
 • การออกเสียง : dormir
  dormir [fr]
 • การออกเสียง : libro
  libro [es]
 • การออกเสียง : aprender
  aprender [pt]
 • การออกเสียง : tengo
  tengo [es]
 • การออกเสียง : ser
  ser [es]
 • การออกเสียง : trabajar
  trabajar [es]
 • การออกเสียง : pronunciar
  pronunciar [es]
 • การออกเสียง : escuchar
  escuchar [es]
 • การออกเสียง : sea
  sea [en]
 • การออกเสียง : cantar
  cantar [es]
 • การออกเสียง : querer
  querer [es]
 • การออกเสียง : añadir
  añadir [es]
 • การออกเสียง : viajar
  viajar [es]
 • การออกเสียง : star
  star [en]
 • การออกเสียง : venir
  venir [fr]
 • การออกเสียง : comer
  comer [es]
 • การออกเสียง : coger
  coger [es]
 • การออกเสียง : liar
  liar [en]
 • การออกเสียง : poder
  poder [es]
 • การออกเสียง : correr
  correr [es]
 • การออกเสียง : bebe
  bebe [es]
 • การออกเสียง : ver
  ver [es]
 • การออกเสียง : estudiar
  estudiar [es]
 • การออกเสียง : estar
  estar [es]
 • การออกเสียง : amar
  amar [es]
 • การออกเสียง : vivir
  vivir [es]
 • การออกเสียง : llegar
  llegar [es]
 • การออกเสียง : fue
  fue [es]
 • การออกเสียง : hablar
  hablar [es]
 • การออกเสียง : fui
  fui [es]
 • การออกเสียง : escribir
  escribir [es]
 • การออกเสียง : hallar
  hallar [es]
 • การออกเสียง : preguntar
  preguntar [es]
 • การออกเสียง : caminar
  caminar [es]
 • การออกเสียง : ayuda
  ayuda [es]
 • การออกเสียง : tango
  tango [pt]
 • การออกเสียง : loco
  loco [ia]
 • การออกเสียง : vais
  vais [fr]
 • การออกเสียง : avant
  avant [fr]
 • การออกเสียง : vi
  vi [eo]
 • การออกเสียง : gritar
  gritar [es]
 • การออกเสียง : hacer
  hacer [es]
 • การออกเสียง : abandonar
  abandonar [es]
 • การออกเสียง : subir
  subir [fr]
 • การออกเสียง : jugar
  jugar [es]
 • การออกเสียง : partir
  partir [fr]
 • การออกเสียง : susurrar
  susurrar [es]
 • การออกเสียง : esperar
  esperar [es]
 • การออกเสียง : buscar
  buscar [es]
 • การออกเสียง : recordar
  recordar [es]
 • การออกเสียง : dibujar
  dibujar [es]
 • การออกเสียง : exigir
  exigir [es]
 • การออกเสียง : 咕噥
  咕噥 [zh]
 • การออกเสียง : llevar
  llevar [es]
 • การออกเสียง : comprar
  comprar [es]
 • การออกเสียง : halo
  halo [en]
 • การออกเสียง : tomar
  tomar [es]
 • การออกเสียง : seguir
  seguir [es]
 • การออกเสียง : tocar
  tocar [es]
 • การออกเสียง : sentir
  sentir [fr]
 • การออกเสียง : id
  id [en]
 • การออกเสียง : callar
  callar [es]
 • การออกเสียง : volver
  volver [es]
 • การออกเสียง : voy
  voy [es]
 • การออกเสียง : bebes
  bebes [es]
 • การออกเสียง : tiene
  tiene [es]
 • การออกเสียง : bello
  bello [es]
 • การออกเสียง : saltar
  saltar [es]
 • การออกเสียง : sed
  sed [la]
 • การออกเสียง : sois
  sois [es]
 • การออกเสียง : sé
  [es]
 • การออกเสียง : creer
  creer [es]
 • การออกเสียง : despertar
  despertar [es]
 • การออกเสียง : cerca
  cerca [es]
 • การออกเสียง : acercar
  acercar [es]
 • การออกเสียง : comemos
  comemos [pt]
 • การออกเสียง : efetuar
  efetuar [pt]
 • การออกเสียง : pedir
  pedir [es]
 • การออกเสียง : corona
  corona [nl]
 • การออกเสียง : cambiar
  cambiar [es]
 • การออกเสียง : stare
  stare [en]
 • การออกเสียง : desear
  desear [es]
 • การออกเสียง : limpiar
  limpiar [es]
 • การออกเสียง : tener
  tener [es]
 • การออกเสียง : va
  va [es]
 • การออกเสียง : enseñar
  enseñar [es]
 • การออกเสียง : coméis
  coméis [es]
 • การออกเสียง : servir
  servir [es]
 • การออกเสียง : cuidar
  cuidar [es]
 • การออกเสียง : ayudar
  ayudar [es]
 • การออกเสียง : hice
  hice [es]
 • การออกเสียง : quedar
  quedar [es]
 • การออกเสียง : caer
  caer [es]
 • การออกเสียง : palabrería
  palabrería [es]
 • การออกเสียง : quemar
  quemar [es]
 • การออกเสียง : abrazar
  abrazar [es]
 • การออกเสียง : Salir
  Salir [es]
 • การออกเสียง : pensar
  pensar [es]