หมวดหมู่:

verbo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbo

 • การออกเสียง : llorar llorar [es]
 • การออกเสียง : vamos vamos [pt]
 • การออกเสียง : dormir dormir [fr]
 • การออกเสียง : libro libro [es]
 • การออกเสียง : aprender aprender [pt]
 • การออกเสียง : tengo tengo [es]
 • การออกเสียง : ser ser [es]
 • การออกเสียง : trabajar trabajar [es]
 • การออกเสียง : pronunciar pronunciar [es]
 • การออกเสียง : escuchar escuchar [es]
 • การออกเสียง : cantar cantar [es]
 • การออกเสียง : añadir añadir [es]
 • การออกเสียง : querer querer [es]
 • การออกเสียง : sea sea [en]
 • การออกเสียง : viajar viajar [es]
 • การออกเสียง : star star [en]
 • การออกเสียง : venir venir [fr]
 • การออกเสียง : coger coger [es]
 • การออกเสียง : comer comer [es]
 • การออกเสียง : liar liar [en]
 • การออกเสียง : poder poder [es]
 • การออกเสียง : correr correr [es]
 • การออกเสียง : bebe bebe [es]
 • การออกเสียง : estudiar estudiar [es]
 • การออกเสียง : ver ver [es]
 • การออกเสียง : estar estar [es]
 • การออกเสียง : amar amar [es]
 • การออกเสียง : llegar llegar [es]
 • การออกเสียง : vivir vivir [es]
 • การออกเสียง : fue fue [es]
 • การออกเสียง : fui fui [es]
 • การออกเสียง : hablar hablar [es]
 • การออกเสียง : hallar hallar [es]
 • การออกเสียง : escribir escribir [es]
 • การออกเสียง : preguntar preguntar [es]
 • การออกเสียง : caminar caminar [es]
 • การออกเสียง : ayuda ayuda [es]
 • การออกเสียง : tango tango [pt]
 • การออกเสียง : loco loco [ia]
 • การออกเสียง : avant avant [fr]
 • การออกเสียง : vais vais [fr]
 • การออกเสียง : vi vi [eo]
 • การออกเสียง : gritar gritar [es]
 • การออกเสียง : abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียง : hacer hacer [es]
 • การออกเสียง : subir subir [fr]
 • การออกเสียง : susurrar susurrar [es]
 • การออกเสียง : jugar jugar [es]
 • การออกเสียง : esperar esperar [es]
 • การออกเสียง : partir partir [fr]
 • การออกเสียง : buscar buscar [es]
 • การออกเสียง : recordar recordar [es]
 • การออกเสียง : dibujar dibujar [es]
 • การออกเสียง : exigir exigir [es]
 • การออกเสียง : 咕噥 咕噥 [zh]
 • การออกเสียง : comprar comprar [es]
 • การออกเสียง : llevar llevar [es]
 • การออกเสียง : tomar tomar [es]
 • การออกเสียง : halo halo [en]
 • การออกเสียง : seguir seguir [es]
 • การออกเสียง : tocar tocar [es]
 • การออกเสียง : callar callar [es]
 • การออกเสียง : sentir sentir [fr]
 • การออกเสียง : id id [en]
 • การออกเสียง : bebes bebes [es]
 • การออกเสียง : volver volver [es]
 • การออกเสียง : saltar saltar [es]
 • การออกเสียง : tiene tiene [es]
 • การออกเสียง : voy voy [es]
 • การออกเสียง : bello bello [es]
 • การออกเสียง : sed sed [la]
 • การออกเสียง : sois sois [es]
 • การออกเสียง : creer creer [es]
 • การออกเสียง : sé [es]
 • การออกเสียง : despertar despertar [es]
 • การออกเสียง : acercar acercar [es]
 • การออกเสียง : efetuar efetuar [pt]
 • การออกเสียง : comemos comemos [pt]
 • การออกเสียง : cerca cerca [es]
 • การออกเสียง : pedir pedir [es]
 • การออกเสียง : corona corona [nl]
 • การออกเสียง : cambiar cambiar [es]
 • การออกเสียง : desear desear [es]
 • การออกเสียง : limpiar limpiar [es]
 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : tener tener [es]
 • การออกเสียง : va va [es]
 • การออกเสียง : enseñar enseñar [es]
 • การออกเสียง : coméis coméis [es]
 • การออกเสียง : servir servir [es]
 • การออกเสียง : cuidar cuidar [es]
 • การออกเสียง : hice hice [es]
 • การออกเสียง : ayudar ayudar [es]
 • การออกเสียง : quedar quedar [es]
 • การออกเสียง : palabrería palabrería [es]
 • การออกเสียง : caer caer [es]
 • การออกเสียง : quemar quemar [es]
 • การออกเสียง : abrazar abrazar [es]
 • การออกเสียง : Salir Salir [es]
 • การออกเสียง : pensar pensar [es]