• การออกเสียงคำว่า 'bituar(se) 'bituar(se) [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'puntar 'puntar [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'rivar 'rivar [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'vér 'vér [vec]
 • การออกเสียงคำว่า 'ver intórno 'ver intórno [vec]
 • การออกเสียงคำว่า (de)scarpiar (de)scarpiar [vec]
 • การออกเสียงคำว่า (in)rabiarse (in)rabiarse [vec]
 • การออกเสียงคำว่า (in)scapussarse (in)scapussarse [vec]
 • การออกเสียงคำว่า abadernar abadernar [ca]
 • การออกเสียงคำว่า abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียงคำว่า abaniquear abaniquear [es]
 • การออกเสียงคำว่า abaratar abaratar [es]
 • การออกเสียงคำว่า abarcar abarcar [es]
 • การออกเสียงคำว่า abarrotar abarrotar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abbacare abbacare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbacinare abbacinare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbagliare abbagliare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbanniàri abbanniàri [scn]
 • การออกเสียงคำว่า abbindolare abbindolare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbunari abbunari [scn]
 • การออกเสียงคำว่า abdicar abdicar [es]
 • การออกเสียงคำว่า abemolar abemolar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abito abito [it]
 • การออกเสียงคำว่า aboiar aboiar [pt]
 • การออกเสียงคำว่า abominare abominare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abòmini abòmini [it]
 • การออกเสียงคำว่า abonar abonar [es]
 • การออกเสียงคำว่า abonarse abonarse [es]
 • การออกเสียงคำว่า aborregarse aborregarse [es]
 • การออกเสียงคำว่า abradere abradere [it]