• การออกเสียงคำว่า hand hand [en]
 • การออกเสียงคำว่า Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า centiliter centiliter [nl]
 • การออกเสียงคำว่า centilitern centilitern [sv]
 • การออกเสียงคำว่า Kampfmittelbeseitigungsdienst Kampfmittelbeseitigungsdienst [de]
 • การออกเสียงคำว่า lux lux [la]
 • การออกเสียงคำว่า gauss gauss [de]
 • การออกเสียงคำว่า °F °F [fr]
 • การออกเสียงคำว่า °C °C [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Werst Werst [de]
 • การออกเสียงคำว่า Morgan Morgan [en]
 • การออกเสียงคำว่า centimorgan centimorgan [fr]
 • การออกเสียงคำว่า décibel décibel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า année-lumière année-lumière [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mégaparsec mégaparsec [fr]
 • การออกเสียงคำว่า kiloparsec kiloparsec [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poise poise [en]
 • การออกเสียงคำว่า dyne dyne [da]
 • การออกเสียงคำว่า erg erg [vls]
 • การออกเสียงคำว่า gal gal [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า barye barye [cs]
 • การออกเสียงคำว่า mole mole [en]
 • การออกเสียงคำว่า radian radian [en]
 • การออกเสียงคำว่า stéradian stéradian [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baud baud [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Seemeile Seemeile [de]
 • การออกเสียงคำว่า dioptrie dioptrie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Katal Katal [de]
 • การออกเสียงคำว่า parsec parsec [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lichtjahr Lichtjahr [de]