หมวดหมู่:

unit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunit

 • การออกเสียง : hand hand [en]
 • การออกเสียง : mole mole [en]
 • การออกเสียง : gene gene [en]
 • การออกเสียง : barn barn [en]
 • การออกเสียง : kilometre kilometre [en]
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียง : lux lux [la]
 • การออกเสียง : hands hands [en]
 • การออกเสียง : mach mach [de]
 • การออกเสียง : kilometres kilometres [en]
 • การออกเสียง : acre acre [en]
 • การออกเสียง : Quart Quart [fr]
 • การออกเสียง : metre metre [en]
 • การออกเสียง : Morgan Morgan [en]
 • การออกเสียง : ampere ampere [en]
 • การออกเสียง : gallon gallon [en]
 • การออกเสียง : genes genes [en]
 • การออกเสียง : centimetre centimetre [en]
 • การออกเสียง : quintal quintal [es]
 • การออกเสียง : forint forint [hu]
 • การออกเสียง : gauss gauss [de]
 • การออกเสียง : Newton Newton [en]
 • การออกเสียง : metres metres [en]
 • การออกเสียง : Amper Amper [tt]
 • การออกเสียง : Hertz Hertz [en]
 • การออกเสียง : millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียง : stat stat [en]
 • การออกเสียง : Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียง : lumen lumen [en]
 • การออกเสียง : erg erg [vls]
 • การออกเสียง : gal gal [en]
 • การออกเสียง : lbs. lbs. [en]
 • การออกเสียง : separate (adj) separate (adj) [en]
 • การออกเสียง : legion legion [en]
 • การออกเสียง : centimetres centimetres [en]
 • การออกเสียง : gigabit gigabit [en]
 • การออกเสียง : spies spies [nl]
 • การออกเสียง : GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียง : poise poise [en]
 • การออกเสียง : Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียง : ster ster [de]
 • การออกเสียง : dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียง : baud baud [cs]
 • การออกเสียง : denier denier [fr]
 • การออกเสียง : radiant radiant [en]
 • การออกเสียง : Curie Curie [fr]
 • การออกเสียง : hundredweight hundredweight [en]
 • การออกเสียง : dioptrie dioptrie [fr]
 • การออกเสียง : millilitre millilitre [fr]
 • การออกเสียง : Graphemes Graphemes [en]
 • การออกเสียง : exbibit exbibit [en]
 • การออกเสียง : radian radian [en]
 • การออกเสียง : dyne dyne [da]
 • การออกเสียง : Phanes Phanes [en]
 • การออกเสียง : °C °C [fr]
 • การออกเสียง : separates (verb) separates (verb) [en]
 • การออกเสียง : mebibyte mebibyte [en]
 • การออกเสียง : année-lumière année-lumière [fr]
 • การออกเสียง : Scheffel Scheffel [de]
 • การออกเสียง : mebibit mebibit [en]
 • การออกเสียง : parsec parsec [en]
 • การออกเสียง : pebibit pebibit [en]
 • การออกเสียง : יחידה יחידה [he]
 • การออกเสียง : barye barye [cs]
 • การออกเสียง : kibibit kibibit [en]
 • การออกเสียง : kubikmeter kubikmeter [de]
 • การออกเสียง : cubit cubit [en]
 • การออกเสียง : gibibit gibibit [en]
 • การออกเสียง : hektoliter hektoliter [de]
 • การออกเสียง : Fuder Fuder [de]
 • การออกเสียง : tebibit tebibit [en]
 • การออกเสียง : gibibyte gibibyte [en]
 • การออกเสียง : gon gon [vi]
 • การออกเสียง : centiliter centiliter [nl]
 • การออกเสียง : Werst Werst [de]
 • การออกเสียง : Zentner Zentner [de]
 • การออกเสียง : cental cental [en]
 • การออกเสียง : chronon chronon [en]
 • การออกเสียง : half-crown half-crown [en]
 • การออกเสียง : Klafter Klafter [de]
 • การออกเสียง : Sv. Sv. [ja]
 • การออกเสียง : butut butut [en]
 • การออกเสียง : Kubikfuß Kubikfuß [de]
 • การออกเสียง : Seemeile Seemeile [de]
 • การออกเสียง : grapheme grapheme [en]
 • การออกเสียง : bálkur bálkur [is]
 • การออกเสียง : exbibyte exbibyte [en]
 • การออกเสียง : tebibyte tebibyte [en]
 • การออกเสียง : yobibit yobibit [en]
 • การออกเสียง : Doppelzentner Doppelzentner [de]
 • การออกเสียง : solar radius solar radius [en]
 • การออกเสียง : décibel décibel [fr]
 • การออกเสียง : Bq. Bq. [ja]
 • การออกเสียง : bannerman bannerman [en]
 • การออกเสียง : decatherm decatherm [en]
 • การออกเสียง : chronozone chronozone [en]
 • การออกเสียง : Kreisschwarm Kreisschwarm [de]
 • การออกเสียง : Panzerjagdkommando Panzerjagdkommando [de]
 • การออกเสียง : Einzelschwarm Einzelschwarm [de]
 • การออกเสียง : Feinunze Feinunze [de]