หมวดหมู่:

unit

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunit

 • การออกเสียงคำว่า hand hand [en]
 • การออกเสียงคำว่า mole mole [en]
 • การออกเสียงคำว่า gene gene [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometre kilometre [en]
 • การออกเสียงคำว่า gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า lux lux [la]
 • การออกเสียงคำว่า barn barn [en]
 • การออกเสียงคำว่า hands hands [en]
 • การออกเสียงคำว่า acre acre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า metre metre [en]
 • การออกเสียงคำว่า mach mach [en]
 • การออกเสียงคำว่า quintal quintal [es]
 • การออกเสียงคำว่า gallon gallon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Quart Quart [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Morgan Morgan [en]
 • การออกเสียงคำว่า Amper Amper [tr]
 • การออกเสียงคำว่า millimetre millimetre [en]
 • การออกเสียงคำว่า kilometres kilometres [en]
 • การออกเสียงคำว่า centimetre centimetre [en]
 • การออกเสียงคำว่า genes genes [en]
 • การออกเสียงคำว่า stat stat [en]
 • การออกเสียงคำว่า ampere ampere [en]
 • การออกเสียงคำว่า gal gal [lmo]
 • การออกเสียงคำว่า gigabit gigabit [en]
 • การออกเสียงคำว่า lumen lumen [en]
 • การออกเสียงคำว่า forint forint [hu]
 • การออกเสียงคำว่า GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียงคำว่า erg erg [vls]
 • การออกเสียงคำว่า centimetres centimetres [en]
 • การออกเสียงคำว่า spies spies [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Newton Newton [en]
 • การออกเสียงคำว่า dioptre dioptre [en]
 • การออกเสียงคำว่า gauss gauss [de]
 • การออกเสียงคำว่า hundredweight hundredweight [en]
 • การออกเสียงคำว่า dioptrie dioptrie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ohm Ohm [de]
 • การออกเสียงคำว่า millilitre millilitre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า separate (adj) separate (adj) [en]
 • การออกเสียงคำว่า baud baud [cs]
 • การออกเสียงคำว่า Graphemes Graphemes [en]
 • การออกเสียงคำว่า legion legion [en]
 • การออกเสียงคำว่า exbibit exbibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า radian radian [en]
 • การออกเสียงคำว่า metres metres [en]
 • การออกเสียงคำว่า radiant radiant [en]
 • การออกเสียงคำว่า ster ster [de]
 • การออกเสียงคำว่า separates (verb) separates (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า Phanes Phanes [en]
 • การออกเสียงคำว่า °C °C [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dyne dyne [da]
 • การออกเสียงคำว่า mebibit mebibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า mebibyte mebibyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hertz Hertz [en]
 • การออกเสียงคำว่า Scheffel Scheffel [de]
 • การออกเสียงคำว่า pebibit pebibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า année-lumière année-lumière [fr]
 • การออกเสียงคำว่า poise poise [en]
 • การออกเสียงคำว่า parsec parsec [en]
 • การออกเสียงคำว่า denier denier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า kibibit kibibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า gibibit gibibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า barye barye [cs]
 • การออกเสียงคำว่า kubikmeter kubikmeter [de]
 • การออกเสียงคำว่า hektoliter hektoliter [de]
 • การออกเสียงคำว่า Becquerel Becquerel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า butut butut [en]
 • การออกเสียงคำว่า tebibit tebibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า cubit cubit [en]
 • การออกเสียงคำว่า יחידה יחידה [he]
 • การออกเสียงคำว่า Fuder Fuder [de]
 • การออกเสียงคำว่า lbs. lbs. [en]
 • การออกเสียงคำว่า centiliter centiliter [nl]
 • การออกเสียงคำว่า Werst Werst [de]
 • การออกเสียงคำว่า cental cental [en]
 • การออกเสียงคำว่า Klafter Klafter [de]
 • การออกเสียงคำว่า chronon chronon [en]
 • การออกเสียงคำว่า Sv. Sv. [ja]
 • การออกเสียงคำว่า Kubikfuß Kubikfuß [de]
 • การออกเสียงคำว่า gibibyte gibibyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Seemeile Seemeile [de]
 • การออกเสียงคำว่า bálkur bálkur [is]
 • การออกเสียงคำว่า yobibit yobibit [en]
 • การออกเสียงคำว่า Doppelzentner Doppelzentner [de]
 • การออกเสียงคำว่า half-crown half-crown [en]
 • การออกเสียงคำว่า tebibyte tebibyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า exbibyte exbibyte [en]
 • การออกเสียงคำว่า Zentner Zentner [de]
 • การออกเสียงคำว่า decatherm decatherm [en]
 • การออกเสียงคำว่า décibel décibel [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Kreisschwarm Kreisschwarm [de]
 • การออกเสียงคำว่า chronozone chronozone [en]
 • การออกเสียงคำว่า Panzerjagdkommando Panzerjagdkommando [de]
 • การออกเสียงคำว่า Einzelschwarm Einzelschwarm [de]
 • การออกเสียงคำว่า grapheme grapheme [en]
 • การออกเสียงคำว่า Volkssturmbataillon Volkssturmbataillon [de]
 • การออกเสียงคำว่า Feinunze Feinunze [de]
 • การออกเสียงคำว่า skæppe skæppe [da]
 • การออกเสียงคำว่า bannerman bannerman [en]
 • การออกเสียงคำว่า solar radius solar radius [en]
 • การออกเสียงคำว่า Gauschwarm Gauschwarm [de]