• การออกเสียงคำว่า 莫干山 莫干山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 外白渡桥 外白渡桥 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 玉佛寺 玉佛寺 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 孔林 孔林 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 曲阜三孔 曲阜三孔 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 九华山 九华山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 北戴河 北戴河 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 蓬莱阁 蓬莱阁 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 十里秦淮 十里秦淮 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 壶口瀑布 壶口瀑布 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 云岗石窟 云岗石窟 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 夫子庙 夫子庙 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 恒山悬空寺 恒山悬空寺 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 外八庙 外八庙 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 五台山 五台山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 成吉思汗陵 成吉思汗陵 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 孔庙 孔庙 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 崂山 崂山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 中山陵 中山陵 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 泰山 泰山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 黄山 黄山 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 承德避暑山庄 承德避暑山庄 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 孔府 孔府 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 屯溪 屯溪 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 八达岭长城 八达岭长城 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 圆明园 圆明园 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 山海关 山海关 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 天坛 天坛 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 水上公园 水上公园 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 颐和园 颐和园 [zh]