คำ: travelling

ใน:
travellingการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈtrævəlɪŋ

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtravellingในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Definition - Synonyms
travellingการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงtravellingในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: bananagaragethank youroutebook