หมวดหมู่:

time of day

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtime of day

 • การออกเสียงคำว่า mittags mittags [de]
 • การออกเสียงคำว่า morgens morgens [de]
 • การออกเสียงคำว่า vormittags vormittags [de]
 • การออกเสียงคำว่า 午後五時 午後五時 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า abends abends [de]
 • การออกเสียงคำว่า nachmittags nachmittags [de]
 • การออกเสียงคำว่า Crépuscule Crépuscule [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ערביים ערביים [he]
 • การออกเสียงคำว่า sâkâstêw sâkâstêw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า kîsikâw kîsikâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า tipiskâw tipiskâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า diseară diseară [ro]
 • การออกเสียงคำว่า âpihtâ-kîsikâw âpihtâ-kîsikâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า wâpan wâpan [cr]
 • การออกเสียงคำว่า منتصف الليل منتصف الليل [ar]
 • การออกเสียงคำว่า pahkisimon pahkisimon [cr]
 • การออกเสียงคำว่า vôornoene vôornoene [vls]
 • การออกเสียงคำว่า achternoene achternoene [vls]
 • การออกเสียงคำว่า otâkosin otâkosin [cr]
 • การออกเสียงคำว่า bình minh bình minh [vi]
 • การออกเสียงคำว่า âpihtâ-tipiskâw âpihtâ-tipiskâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า mornward mornward [en]
 • การออกเสียงคำว่า achterteviern achterteviern [vls]
 • การออกเสียงคำว่า pôn-âpihtâ-kîsikâw pôn-âpihtâ-kîsikâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า kîkisêpâyâw kîkisêpâyâw [cr]
 • การออกเสียงคำว่า noene noene [vls]