คำ: vôornoene

ใน:
vôornoeneการออกเสียงใน เวสต์เฟลมิช [vls]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงvôornoeneในเวสต์เฟลมิช

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaarsVlaamsgezindheidGerminal BeerschotKortrijkweireld